Càritas Alt Empordà triplica l’atenció de les persones sense llar

Ha destinat un pressupost de 491.609 euros en la inversió d’una catorzena de projectes socials

Sònia Fuentes

Sònia Fuentes

Càritas Alt Empordà Interior ha incrementat al llarg de l’any passat el nombre de les persones ateses, un exemple és el Servei d’Acollida que ha passat de tenir 333 a 488 usuaris. També l’atenció del programa Sense Llar s’ha triplicat, passat dels 47 casos als 135. Són dades que s’extreuen de la memòria d’activitat de l’any 2022 presentada per l’entitat. Les derivacions al Centre d’Aliments s’han mantingut amb la xifra de 1.260 persones ateses.

Càritas ha donat un pressupost de 491.609 euros a recursos socials, el que significa un 92,97% dels recursos. En total l’entitat ha dut a terme 14 projectes socials i hi han intervingut 85 persones voluntàries.

Des de l’entitat el Servei d’Acollida és un dels que consideren més important perquè és la porta d’entrada per atendre i fer acompanyament de les persones, que sempre estan en el punt de mira de l’entitat.«Les persones que arriben al servei presenten diferents situacions de precarietat: habitatge, necessitats bàsiques, manca de xarxa de suport, entre d’altres» precisa el president de l’entitat, Josep Ramírez. «Cal destacar l’especial dificultat que tenen les persones migrants en l’accés a l’empadronament al municipi. Hem de tenir en compte que sense aquest tràmit no poden obtenir la targeta sanitària ni tenen accés als serveis socials. A aquest fet li hem de sumar la complexa llei d’estrangeria que fa que regularitzar la seva situació administrativa s’eternitzi».

Serveis en creixement

Un altre servei que ha superat amb escreix el nombre de persones ateses ha estat l’atenció a les persones sense llar. «Aquí s’ha realitzat un important treball de carrer per detectar persones en situació de sensellarisme». De 47 persones que es van atendre el 2021 s’ha passat a les 135 persones d’aquest 2022. L’objectiu és conèixer les seves necessitats i mirar de crear-hi vincles, per afavorir processos de recuperació de l’autonomia personal. Millorar la seva vida i fomentar la inclusió a la comunitat. Per arribar a aquestes fites, el projecte contempla l’acompanyament individual i també disposa d’un espai de tardes, situat al menjador social Joaquim Vallmajor, on les persones poden conversar i descansar mentre el centre és obert, de tres a sis de la tarda. Les necessitats d’habitatge social continuen sent una de les problemàtiques que més afecta la població. Enguany als pisos d’acollida temporal per a la inclusió hi ha hagut tres persones ateses i set de beneficiàries.

L’entitat també ha vist incrementada la demanda de roba. L’espai conegut com a rober, ha passat a ser l’Espai amb Cor, espai on s’ofereix un punt de trobada que aporta valors i ajuda a generar vincles de confiança mitjançant diferents activitats i tallers oberts al públic en general. L’any passat es van atendre 409 persones tot i que el nombre de persones beneficiàries, en aquest servei és de 709.

L’acompanyament a les persones grans ha crescut en els dos projectes que ofereix l’entitat; Grans Moments, on fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en centres residencials i joves estudiants, contribuint al benestar i l’envelliment actiu de les persones grans i a l’experiència solidària dels joves i En Bona Companyia, on acompanyen persones grans en situació de solitud, a través de visites periòdiques de persones voluntàries, per tal de millorar la seva autoestima, benestar personal i autonomia.

En conclusió el president de l’entitat remarca que «de les dades es desprèn l’augment de les famílies i persones en situació de pobresa i exclusió social, a causa de la precarietat laboral, l’encariment generalitzat; el pagament de lloguers, hipoteques, alimentació o subministraments. Cada cop més veiem que tenir una feina estable no garanteix sortir d’aquesta situació».