El Banc dels Aliments treballa amb 13 associacions que l’any passat van ajudar a gairebé sis mil persones a l’Alt Empordà. Persones, amb noms i cognoms, veïns dels pobles de la comarca, que no disposen de suficients ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques de les seves famílies. Al mateix temps, el servei d’acollida de Càritas Alt Empordà va passar de 333 usuaris a 448 i, a través del seu programa contra el sensellarisme, la mateixa associació va passar d’atendre 47 persones que vivien al carrer a fer-ho amb 135. De la mateixa manera, també puja la demanda del servei de donació de roba que Càritas té a Figueres. «De les dades es desprèn l’augment de les famílies i persones en situació de pobresa i exclusió social, a causa de la precarietat laboral, l’encariment generalitzat; el pagament de lloguers, hipoteques, alimentació i subministraments». La conclusió és de Josep Ramírez, president de Càritas a la comarca, confirmant una idea que, qui més qui menys, té clara: aquella consigna de «no deixarem ningú enrere» era mentida. Els efectes socioeconòmics derivats de la crisi sanitària van ser devastadors. Però l’actual context d’inflació desbocada, especialment en els aliments i els serveis energètics, està causant estralls.

La recent pujada del sou mínim a 1.080 euros és una bona notícia, però el preu dels aliments han augmentat en un percentatge bastant més alt. Pera qui cobri el nou sou mínim i per a molta gent que, guanyant més diners, fa anys que estan perdent qualitat de vida davant la diferència entre el que puja, si és que ho fa, el que cobren cada mes i el que augmenta el tiquet de la compra del supermercat. O la factura de la llum. O el lloguer del pis. O la quota de la hipoteca... «Cada cop més veiem que tenir una feina estable no garanteix sortir d’aquesta situació de vulnerabilitat», conclou Ramírez conscient que a Càritas ja no només s’hi acosta gent sense feina. L’increment del preu de la benzina, de la llum, del gas i dels lloguers o les hipoteques són un gran maldecap per a moltes famílies. Despeses que pugen i que obliguen a canviar rutines i estils de vida. Gairebé sis mil persones de la comarca van rebre ajudes provinents del Banc dels Aliments. No és una xifra gens menor.