La recuperació de les Basses del Terrisser de Figueres ja és un fet, vam escriure el febrer de l’any passat, però també vam destacar que el valor ecològic d’aquests terrenys no es podria veure en tota la seva plenitud fins que plogués i s’omplissin les llacunes amb l’aigua que tant es trobava a faltar. Aquesta primavera, l’aigua ha arribat a la zona, sense que ho hagi fet en grans quantitats, però, com a mínim, permet donar una nova visió a aquest espai privilegiat i amb una remarcable biodiversitat.

Les Basses estan situades en el sector nord-oest del terme municipal de Figueres, a la zona dels Arcs del Castell, entre la carretera de Llers i el centre penitenciari que porta el nom d’aquest punt geogràfic.

Les Basses del Terrisser tenen una llarga història al seu darrere, vinculada a la indústria local dels terrissaires figuerencs, uns professionals que aprofitaven aquests terrenys per a extreure un fang de textura especial que permetia elaborar peces d’ús domèstic i decoratiu molt apreciades arreu del país.