Un dels projectes més desitjats per la Fundació Castell de Peralada i liderat pels germans Suqué Mateu, comença a caminar: la construcció d’un auditori fix a l’aire lliure en els jardins del Castell de Peralada.