Durant aquest curs les cinc escoles de la ZER Empordà han treballat el projecte identitats tot investigant la identitat personal, cultural i biològica. Han elaborat diferents productes entre els quals destaca un videoclip que té un missatge de defensa del "dret a tenir una identitat, el dret a escollir el gènere lliurement i el dret a ser cuidat i a aprendre".