La instal·lació situada entre la C-260 i el pont de la Muga va acabar els seus dies com a parc d'exhibició d'un circ. L'espai enrunat conserva la gàbia dels tigres i la barraca de les girafes.