Efectius del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) han abocat uns 3.000 litres d'aigua regenerada procedent de la depuradora del Port de la Selva en una bassa del cap de Creus per afavorir la reproducció de diverses espècies d'amfibis. Es tracta d'una bassa històrica de Mas Ventós, on els experts havien comptabilitzat fins a set espècies d'amfibis com el tritó verd, la salamandra o el gripau però que la sequera acumulada ha deixat completament seca. "És una de les millors basses que tenim, crucial per a la seva reproducció", explica el director del parc, Ponç Feliu. Es tracta d'una mesura excepcional en un any "extremadament dolent" pel que fa a la pluviometria.