• Una turista suïssa compra una llagosta en un restaurant, l'acaricia i la deixa anar al mar