ENQUESTA | Creus que haurien de tenir més importància els criteris mediambientals que els econòmics en els parcs eòlics marins?

Recreació d'un parc eòlic marí.

Recreació d'un parc eòlic marí. / ACN

Empordà

L'Estat va aprovar el passat 25 de març un Reial decret que estableix el marc general que regirà les subhastes als espais previstos als POEM, entre els quals hi ha el golf de Roses. El decret fixa que es prioritzaran els criteris econòmics per sobre de l'impacte ambiental. En concret, estableix un sistema de ponderació on els aspectes econòmics pesaran un 70%. Entre els criteris no econòmics, es tindran en compte les mesures per minimitzar l'impacte mediambiental i paisatgístic, la utilització de materials reciclats, el potencial de desenvolupament industrial i econòmic derivat del projecte, les mesures de compatibilitat amb la pesca o el desmantellament quan s'acabi la vida útil de la instal·lació. La previsió és que es comenci per la subhasta de les Canàries.