Medi ambient

Erradicaran prop d’un miler de palmeres invasores als Aiguamolls de l'Empordà

Entre aquest any i el vinent, tindran lloc els treballs, a càrrec de la Diputació, als termes municipals de Castelló, l’Escala, Sant Pere i Roses

Una mostra de les palmeres inventariades per la cooperativa.

Una mostra de les palmeres inventariades per la cooperativa. / GISFERA

Marc Testart

Marc Testart

La cooperativa Gisfera, que ofereix projectes i serveis de comunicació i sensibilització, ha redactat la memòria valorada de mostreig i erradicació de palmeres invasores per als municipis del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà als municipis de l’Escala, Sant Pere Pescador, Castelló d’Empúries i Roses. «El parc està preocupat per eliminar aquestes palmeres i, entre aquest any 2024 i el 2025, farem aquesta tasca», assegura l’alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, del 24 d’abril passat, va aprovar definitivament la memòria valorada de l’erradicació de palmeres en l’àmbit del parc natural, tramesa per la Diputació de Girona i amb un pressupost de 6.336,88 €. Aquests treballs han sigut un encàrrec de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, a petició dels mateixos ajuntaments.

Les tasques d’inventari han permès localitzar i categoritzar prop de mil palmeres Phoenix sp. i Whashingtonia sp. La documentació elaborada ha de permetre l’eliminació de les palmeres localitzades i evitar la futura dispersió d’aquestes espècies invasores dins els límits del parc natural. També hi ha altres espècies que s’han de treure com la canya Arundo donax.

Inventari de palmeres

Des de la cooperativa Gisfera, l’any 2022 es va fer el treball de camp per inventariar les palmeres invasores i es va redactar la memòria valorada. L’inventari va consistir a localitzar les palmeres datileres existents dins els límits del parc natural als termes de Sant Pere Pescador, Roses, Castelló d’Empúries i l’Escala.

Es partia d’un primer inventari, que havia realitzat el tècnic del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Albert Burgas, que ja havia localitzat un total de 206 punts. Cada palmera va ser geolocalitzada i caracteritzada segons espècie, alçada aproximada i si hi havia un únic peu o més. «L’inventari final ha permès localitzar 750 punts amb presència de palmeres, principalment de l’espècie Phoenyx sp. i Washingtonia sp., amb un còmput total de 995 peus», tal com explica Estel Turbau, que és la secretària de la cooperativa i membre de l’equip de Gisfera, que ha treballat en la memòria valorada.

L’estudi també ha permès posar de manifest la gran presència de palmeres adultes majoritàriament plantades en els jardins de les àrees urbanes, als vivers de plantes i als allotjaments turístics. Aquestes palmeres actuen com a pol·linitzadores i com a font d’emissió de llavors, afavorint la seva dispersió en el territori. «Durant el treball de camp, s’ha observat que els espais més naturalitzats i ben conservats són més resistents a la colonització per part de les palmeres invasores», explica Turbau.

Després d’anys d’experiència treballant en diferents projectes, l’any 2017 decidien constituir la cooperativa, amb la finalitat de treballar conjuntament. Gisfera ha comptat amb tres persones sòcies treballadores. A partir del 2022, són dues sòcies i dues treballadores. Segons els estatuts de Gisfera, poden demanar ser socis de la cooperativa totes aquelles persones físiques amb plena capacitat d’obrar, que puguin aportar el seu treball personal a les activitats que en constitueixen l’objecte social de la cooperativa, de forma lleial, eficaç i eficient. «Volem promoure un canvi de sensibilitat cap a la natura, despertar consciència perquè les accions que fem i les decisions que prenem repercuteixin de manera positiva a la sostenibilitat del planeta, a la conservació de la biodiversitat i del nostre entorn», diuen.

Subscriu-te per seguir llegint