La segona edició del programa de formació per a Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà va concloure amb èxit a finals del mes de gener passat. Aquest programa, impulsat per l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal amb el suport organitzatiu de l’Associació Amunt i Crits, ha suposat un pas important en la promoció de la participació comunitària i la inclusió social a la comarca.

Una característica destacada d’aquesta formació és la participació activa de 15 dones d’origen migrat i/o dones amb famílies d’origen migrat de la comarca. Aquesta diversitat ha enriquit el procés formatiu i ha permès establir un espai de reflexió conjunta entre participants i professionals amb relació a l’accés a drets.

La segona edició del programa ha constat d’una formació intensiva de 90 hores lectives, realitzada d’octubre a desembre de 2023. Més de 30 professionals de diferents serveis públics i entitats socials i sanitàries han participat com a formadors, oferint coneixements amplis sobre els serveis, recursos i programes de la comarca. A més, s’han abordat continguts, conceptes, eines i estratègies de dinamització des de la perspectiva de gènere, antiracista i de l’acció comunitària.

Els blocs temàtics en els quals s’ha estructurat la formació inclouen serveis socials, serveis de salut, formació i mercat de treball, interseccionalitat, participació, drets i ciutadania, origen i identitat, interculturalitat i diversitat religiosa i acció comunitària. A més, cal destacar que aquesta formació s’ha finançat amb el primer premi de Recerca en Serveis Socials del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, atorgat al programa Habiba: Dones i Salut Comunitària a l’Alt Empordà. Aquest reconeixement demostra l’impacte positiu que aquest tipus d’iniciatives tenen en el marc social i comunitari.