Els canvis en el reconeixement mèdic per renovar el carnet de conduir el 2023

El nou avís de la DGT per als qui tenen carnet de conduir

Canvis en el reconeixement mèdic per renovar el carnet de conduir.

Canvis en el reconeixement mèdic per renovar el carnet de conduir. / EPC

EPC

LaDirecció General de Trànsit (DGT) durant l’any 2022 va portar a terme uns canvisen el reconeixement mèdic necessari per a la renovació del carnet de conduir, per la qual cosa les proves a què s’han de sotmetre els conductors són més completes.

Aquestes modificacions també es mantindran vigents durant el 2023,ja que la DGT considera que és necessari «donar un nou enfocament centrat a facilitar la tasca de cribratge, oferir criteris i punts de tall per simplificar la presa de decisions sobre l’aptitud i potenciar la intervenció preventiva del Centre de Reconeixement de Conductors (CRC) treballant el consell preventiu». 

Interrogatori i informe

El nou protocol reuneix els principis bàsics per valorar les aptituds psicofísiques del conductor, tenint en compte tots els avenços tecnològics i els nous perills que es produeixen a les vies. Partint d’aquesta base, els professionals metges que s’encarreguen de fer l’examen per a la renovació del carnet se centraran a efectuar una anamnesi general amb l’objectiu d’explorar mitjançant preguntes l’estat de salut actual del pacient. Durant aquest procés es produeix un breu interrogatori sobre els hàbits, malalties o la forma de vida del conductor. 

Amb la nova normativa, els metges han de fer un informe més exhaustiu en el qual també han d’incloure dades sobre l’aspecte físic, higiene, forma de caminar o l’ús d’ajudes. A això s’hi suma l’obligació que té el conductor de sotmetre’s a proves cardiovasculars, respiratòries, psicològiques, auditives i de visió. 

Una vegada l’individu s’exposi a un examen complet que permeti conèixer tant com sigui possible la seva salut i passi satisfactòriament els estàndards requerits per circular sense perill, obtindrà la renovació de la llicència.