La llei de l'eutanàsia entra en vigor aquest divendres a Espanya

Concentració de Dret a Morir Dignament en la Porta del Sol

Concentració de Dret a Morir Dignament en la Porta del Sol / Marta Fernández Jara - Europa Press

EP

La Llei Orgànica per a la regulació de l'Eutanàsia, aprovada el passat mes de març al Congrés dels Diputats, entra en vigor aquest divendres 25 de juny a Espanya. La norma estableix que aquesta pràctica es podrà dur a terme a pacients que la sol·licitin i que es trobin en un context de "patiment greu, crònic i impossibilitant o malaltia greu i incurable, causants d'un sofriment intolerable".

Després de la primera sol·licitud, el metge responsable informarà el pacient sobre el seu diagnòstic, possibilitats terapèutiques i resultats esperables, així com sobre possibles cures pal·liatives, assegurant-se que comprèn la informació que se li facilita". Després d'això, el pacient haurà de confirmar la seva intenció.

Després de la segona sol·licitud, ha d'haver-hi una nova reunió entre tots dos. Per autoritzar el procés, el metge ha de demanar l'opinió d'un facultatiu format en el "àmbit de les patologies que pateix el pacient" però que no sigui del "mateix equip del metge". Així mateix, la comissió d'avaluació autonòmica (la formació de la qual està especificada també en la norma) haurà de triar dos experts (un d'ells jurista) que avaluïn el cas.

Tots dos experts han estar d'acord, i, en cas contrari, serà el ple de la comissió qui prengui la decisió. El text recull que els professionals sanitaris directament implicats en aquesta prestació "podran exercir el seu dret a l'objecció de consciència", una objecció que "haurà de manifestar-se anticipadament i per escrit".

Així mateix, segons va avançar aquest dimecres la ministra de Sanitat, Carolina Darias, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) ha aprovat el protocol per a la valoració de la incapacitat de fet per a l'eutanàsia. Aquest protocol regularà el procediment que han de seguir els metges en situacions en les quals el pacient no es trobi en ús de les seves facultats i no pugui fer les sol·licituds necessàries.

"Aquest protocol és necessari perquè és un manual de recomanacions que estan a disposició del personal mèdic per poder dur a terme, en el cas que la persona no sigui capaç, el procediment establert per anar veient les diferents situacions", va explicar la ministra de Sanitat.