Des de l’Empordanet

Tornant de Timisoara

«Tenir consciència que tot està relacionat, el que en podem dir l’eco-espiritualitat, i per últim la recerca de la sinodalitat eclesial, un caminar junts unint el que és local amb el que és global»

Mossèn Josep Taberner

Mossèn Josep Taberner

Els primers dies d’aquest sec i calorós agost vaig participar en el 31è Col·loqui Europeu de Parròquies a Timisoara (Romania), capital Cultural d’Europa 2023. Amb una cinquantena d’adults de nou països, vam escoltar amb molta atenció les xerrades del professor François-Xavier Amherdt, professor de teologia pastoral, pedagogia religiosa i homilètica a La universitat de Fribourg (Suïssa).

Sota el signe de l’Esperança i de l’Esperit ens va ajudar a reflexionar sobre la missió de l’Església i la visió actual en el nostre món d’avui, a partir de pouar en l’experiència de les primeres comunitats cristianes i traslladant a la realitat d’avui, allò que van aprendre amb conflicte i dolor, però corregint, consensuant i obrint nous camins a l’evangeli. A partir dels Fets dels Apòstols (Ac 2, 1-41) ens va explanar l’expansió de l’Evangeli en cercles concèntrics, enmig de tensions internes i hostilitats.

La pregunta que es feia era: Com afronten els deixebles la situació social del segle primer? I, la resposta la troba en tres fragments dels Fets dels Apòstols: l’acompanyament personal del diaca Felip a l’eunuc (Ac 8, 26-40), el discurs missioner de Pau a l’Areòpag davant de no cristians (Ac 17, 16-34) i la catequesi de refermament de Pau als ancians d’Efes (Ac 20, 17-30).

I, a partir d’aquests tres fragments ens preguntàvem sobre els possibles camps nous per l’acció missionera ara, a l’any 2023. Entre moltes altres reflexions el professor Amherdt recordava sobre el diaca i l’eunuc: veure Déu en cada persona; escoltar les preguntes que ens fan; abandonar prejudicis o deixar-nos convertir nosaltres mateixos.

Tot i el fracàs de Pau a l’Areòpag, hi descobria: que cal començar per dialogar amb tothom; aprofitar esdeveniments Particulars; saber fer un primer anunci fora dels espais sagrats i partir del llenguatge dels destinataris; i que l’exhortació al canvi va al fons de la llibertat profunda de cada persona.

En el comiat de Pau als ancians d’Efes, hi ressaltava per avui: les claus del testimoniatge i la missió en la simplicitat i la humilitat, la fidelitat i la perseverança; saber estar vetllant davant les proves diabòliques de divisió, i saber preparar gent nova per a les responsabilitats eclesials; i sobretot saber colpir els nostres contemporanis donant-nos totalment, a l’estil de Jesucrist, i com diu el Papa Francesc: «Per això vull una Església pobra per als pobres. Ells tenen molta ensenyar-nos» (EG, 198).

F. X. Amherdt parlava d’unes temptacions que tenim, molt reals i històriques, en les nostres parròquies: Sempre s’ha fet així! Per què canviar?, o Ja ho hem provat tot, i res funciona! I, encara: Ja estem desbordats, ja no podem fer més!; i fins i tot, davant el Sínode de la Sinodalitat, podem pensar que no és la nostra tasca, o que no ho aconseguirem pas.

Davant aquestes temptacions i uns desafiaments ben actuals proposava unes actituds per la pastoral parroquial: acollir tothom tal com és cadascú; considerar-los persones, no recursos humans; privilegiar els moments de trobada personal o fer de l’evangeli de la fragilitat i la pobresa l’opció preferencial de la pastoral. Tenir consciència que tot està relacionat, el que en podem dir l’eco-espiritualitat, i per últim la recerca de la sinodalitat eclesial, un caminar junts unint el que és local amb el que és global, que li donava el nom de «glocal».

Les parròquies a tot Europa viuen una crisi profunda i sostinguda en tots els seus nivells d’experiència vital, però aquesta crisi no ha eliminat llavors de regeneració que emergeixen d’una manera diversa i transversal. Hi ha una creixent diversitat propiciada per tants immigrants que han vingut d’arreu i s’han apropat a les parròquies. Molts preveres col·laboren i s’arrelen entre nosaltres, provinents de països que tradicionalment eren assenyalats com a països de missió. Van sorgint grups que, des de la parròquia o a l’ombra de la parròquia estableixen relacions estables i continuades com a petites comunitats. Aquests grups comparteixen aspectes molt fonamentals de la vida comunitària tal i com es van configurar en els primers temps del  cristianisme.

Els conflictes que ja van aparèixer al començament, al segle primer, avui ens els trobem de nou: model d’església, ministeris, estils de vida, confrontació unitat/diversitat. També aleshores es van trobar amb la necessitat d’arribar a acords consensuats de mínims, sense ofegar l’impuls de l’Esperit que alenava en les diverses comunitats, molt especialment en les fundades per Pau.

Estem cridats a una nova evangelització que ja està fermentant, i que té un horitzó de futur en la diversitat de grups, moviments, petites comunitats que llegeixen la Paraula, preguen, comparteixen la vida, i es posen al servei de fer créixer la dignitat de les persones. Les parròquies, tot i els canvis, agrupacions que necessiten, tenen “una mala salut de ferro”.