Has comprat un dècim de la loteria de Nadal a mitges? Tingues en compte aquestes recomanacions

No seria pas la primera vegada que un dècim comprat a mitges i que surt premiat comporta una sèrie de conflictes entre els participants

Comprar un dècim a mitges de la Loteria de Nadal és un pràctica molt habitual.

Comprar un dècim a mitges de la Loteria de Nadal és un pràctica molt habitual. / EUROPA PRESS

Gabriel Carey Cárcoba

És totalment normal comprar un dècim de la Loteria de Nadal a mitges amb familiarsamics o companys de feina i enviar-los una fotografia com a prova que ja tenim el número. Tanmateix, sempre que això passa, la persona que fa la foto s'encarrega de guardar el cupó i la resta se'n fien. Tal com avisa ara l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), això pot portar una sèrie de problemes.

El problema de fer una foto al dècim de la Loteria de Nadal

"Els missatges de WhatsApp poden ser una prova, sempre que apareguin les dades del dipositari, els participants i la participació de cadascun", asseguren des de l'OCU. És a dir, la foto del dècim seria vàlida si apareix la informació necessària per a identificar a cada propietari. No obstant això, si algun d'ells considera que la prova ha estat manipulada, s'haurà de demostrar la seva originalitat. A més, poden sorgir altres conflictes.Premi de la loteria en parelles

Si es tracta d'un matrimoni en règim de guanys, caldria repartir el premi al 50%. D'altra banda, si existeix separació de béns, els guanys són per a qui ha comprat el dècim, tret que puguin acreditar que s'ha comprat a mitges.

Què passa si perdo el dècim de la Loteria de Nadal

Si et roben o perds el dècim, el primer és denunciar-ho a la policia. Amb la denúncia es pot paralitzar el pagament fins que el jutge resolgui a qui pertany. En la denúncia és important que consti la major quantitat de dades possible, aportar possibles proves i identificant clarament el número, la sèrie i la fracció.

Des de l'OCU recomanen que sempre que es comparteixi un número, hem de deixar ben clar per escrit qui participa i quina quantitat juga cadascun. El procés més transparent consisteix que el posseïdor del dècim el fotocopiï i lliuri a cada participant una còpia signada, amb el nom i el DNI del dipositari.