Això és el que et pot passar si no et presentes a una mesa electoral

Acudir a formar part de la taula si resultes seleccionat per a això és obligatori, i no complir ve amb un càstig

Imatge d'una mesa electoral. | AGÈNCIES

Imatge d'una mesa electoral. | AGÈNCIES

P. T.

El procés que culminarà en les eleccions del 23J ja està en marxa, i una part important del mateix són els ciutadans que han resultat triats per sorteig per a formar part de les meses electorals. A pesar que la data dels comicis, en ple estiu, estar de vacances no és un motiu vàlid per a no acudir a complir aquesta obligació, excepte si es poden justificar unes certes condicions i la Junta Electoral de Zona l'aprova.

La maquinària de les eleccions generals va començar a caminar quan la convocatòria es va fer oficial el passat 29 de maig, i a la fi de juny es van celebrar els sortejos que van triar als ciutadans que integrarien les meses electorals, resultats que es van comunicar mitjançant carta lliurada en mà. Després de rebre les missives, els triats van tenir una setmana per a presentar possibles peticions per a resultar exempts d'aquesta tasca.

A més dels casos -establerts en publicacions del BOE- que estan explícitament regulats com a eximents d'integrar una mesa electoral, per a aquestes eleccions s'ha emès un aclariment: els viatges o vacances que coincideixin amb els comicis, en el cas que s'haguessin contractat abans de la convocatòria i que es pugui demostrar que generarien un important perjudici si són cancel·lades, podran considerar-se una justificació vàlida si així ho dictamina la Junta Electoral de Zona -sempre que estigui garantit que la taula es podrà constituir sense problemes.

Els membres de la taula -un president i dos vocals, a més de dos suplents per a cada lloc- tenen dret a percebre una dieta de 70 euros, rebre un permís laboral retribuït si treballaven el dia de la votació i a veure la seva jornada reduïda en cinc hores l'endemà, dilluns 24 de juliol.

En el cas que no es presentin peticions d'exempció a la Junta Electoral, o que aquesta les rebutgi, els ciutadans triats estan obligats a complir les funcions assignades als membres de la taula i presentar-se en el centre establert a les 8.00 hores del 23 de juliol, incloent-hi els suplents. Si passat l'últim dia per a fer al·legacions qualsevol dels designats no pogués acudir a exercir el seu càrrec de membre de Mesa, ha de comunicar-ho a la Junta Electoral de Zona almenys 72 hores abans de la jornada electoral, aportant les justificacions pertinents. Si la impossibilitat d'acudir es produeix després d'aquest termini, l'avís a la Junta Electoral de Zona haurà de realitzar-se de manera immediata, i en tot cas, abans de la constitució de la taula.

Aquells membres de la taula -titulars o suplents- que no hagin presentat justificacions vàlides o avisat de les seves absències i que posteriorment no acudeixin a la seva taula el dia de les eleccions podran ser castigats amb penes de presó -des de tres mesos a un any- o multa -de sis a vint-i-quatre mesos-.