«Cal tenir present aquesta diversitat cultural, social i lingüística i preveure accions i actuacions que promoguin la convivència i la cohesió de la vila», explica la regidora d’Ensenyament de Castelló d'Empúries, Anna Massot.

El poble està constituït per una comunitat social que influencia i forma part de la realitat que envolta el municipi. Per aquest motiu, l’escola, un dels punts d’inflexió on es desenvolupa i s’evidencia aquesta diversitat social, és important que doni respostes dins i fora de l’escola, «perseguint sempre el principal objectiu: la igualtat d’oportunitats educatives per a tot l’alumnat», diu la regidora. Per això, l’educació intervé i implementa un pla educatiu d’entorn (PEE) des del 2006-2007, a través d’un conveni entre l’administració local i el departament d’Educació de la Generalitat, tot i que Massot manifesta que «el suport per part de l’administració superior ha variat considerablement al llarg dels anys, essent molt elevat o fins i tot inexistent, en alguns casos». El projecte ha de ser transversal i és una eina molt útil per la realitat actual que vivim, una diversitat cada vegada més àmplia i que ha de comptar amb tota una comunitat educativa, entenent així la participació de les famílies, com a part del procés d’aprenentatge dels seus fills i filles a l’escola, amb l’objectiu d’integrar-les també fora d’aquesta. Castelló, a més, treballa per «afavorir l’educació integral, a través de l’educació formal, no formal, cultural i d’oci», detalla Massot. En aquest sentit, ja fa sis cursos que s’elabora una guia de recursos educatius per garantir que tots els centres educatius del municipi reben la informació sobre les activitats educatives i socioeducatives que es duen a terme. Per tant, es tracta d’una guia que sigui un instrument eficaç per facilitar el treball en xarxa i fomenti la cohesió des d’una perspectiva social que és bàsica per aconseguir una convivència positiva en un entorn divers, en tots els seus sentits, amb l’objectiu d’evitar la discriminació per raons de sexe, gènere o ètnia i obrir les portes a la interacció entre les persones que viuen en un mateix espai, en igualtat de condicions. Es duen a terme múltiples activitats dins i fora del centre educatiu, tot i que la regidora detalla que «mantenim una connexió i reciprocitat amb les escoles i els instituts, ja que això ens permet arribar a la totalitat de l’alumnat».

La diversitat és una oportunitat per sortir de la bombolla que estem acostumats. Aquest aspecte afecta també a l’àmbit lingüístic. Tanmateix, es fomenta l’ús de la llengua catalana a totes les activitats «reforçant-lo fora del marc escolar», apunta la professional i afegeix que «a la vegada es coordinen programes de cultura i llengua d’origen de l’alumnat», així com el projecte LACM, que treballa la llengua àrab. En definitiva, el PEE té present un entorn multilingüe i intercultural, que busca la interrelació de les persones, per evitar biaixos i «programant activitats intergeneracionals, comunitàries i accessibles», destaca l’especialista. De fet, es fan accions que incentivin la relació entre gent gran i gent jove, generant així «converses d’allò més diferents», explica Massot, referents a aspectes de la vida quotidiana i oferint «una nova manera d’entendre el món». El PEE és una bona eina per fomentar la inclusió social, no només en l’àmbit educatiu, sinó també a uns habitants que coexisteixen en un mateix entorn. S’ha de percebre la comunitat com un conjunt de persones que habiten i comparteixen espais, iguals per a tothom.

Una resposta a la societat actual del municipi

Un Pla Educatiu d’Entorn (PEE), és una iniciativa oberta que pretén donar resposta a una comunitat educativa, incloent-hi, família, escola, alumne i professionals. Així doncs, és una proposta adreçada a respondre les necessitats educatives dels infants i joves, a més de ser una acció educativa transversal, és a dir, més enllà de les aules.

En termes generals, el PEE des de la Generalitat vol fomentar l’èxit escolar, a través de l’educació en valors i el compromís cívic, implicant les famílies a la participació escolar; promoure una educació intercultural, involucrant la llengua cooficial, a més d’incentivar l’aprenentatge en xarxa. Així i tot, segons Anna Massot, «posem èmfasi en treballar per una educació integral que impliqui famílies i garanteixi la igualtat d’oportunitats escolars».