Vols saber quin deute tenen les administracions públiques d'Espanya?

T'expliquem el saldo dels deute de cada administració 

Hi ha una elevació molt forta envers el 2022

Vols saber els diners que deu l'administració?

Vols saber els diners que deu l'administració? / CC0

Cristina Clopés

Segons l'informe del passat 16 de febrer, el Banc d'Espanya va notificar que el deute de les administracions públiques era de 1.575 milers de milions d'euros a finals de desembre de 2023. El PIB d'Espanya se situava en un 107,7%. Vols conèixer més dades? Te les expliquem.

El saldo del deute de l'administració pública, segons el PDE (Protocol de Dèficit Excessiu) va tenir una taxa de creixement del 4,8% en termes interanuals. Això suposa que el saldo del deute de l'Estat ha patit una pujada d'uns 1.414 milers de milions d'euros, amb un increment interanual del 6,2%.

Les altres administracions

Les definides pel Banc d'Espanya com a 'Altres Unitats de l'Administració Central':

  • SAREB (Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària)
  • BFA (Banc Financer i d'Estalvis, la qual té accions)
  • FADE (Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric)
  • FROB (Fons de Reestructuració Ordenada Bancària)

El saldo de deute d'aquestes administracions va ser de milers de milions, representant una disminució del 9,1% respecte a l'any anterior.

I els deutes de les Administracions de la Seguretat Social van pujar un 9,4% respecte a l'any 2022, pujant als 116 milers de milions.

Les comunitats autònomes

En aquest àmbit, el deute va pujar fins a arribar als 325 milers de milions d'euros, amb una variació interanual del 2,6%. 

les Corporacions Locals van patir una lleugera pujada de l'1,1% del deute, situant-se en 23 milers de milions.

La conclusió

Si mirem el conjunt de les administracions públiques amb els subsectors especificats en l'article, el deute va augmentar en un 8% respecte al 2022, arribant al saldo de deute de 345 milers de milions.