Fisersa, l'empresa plurimunicipal de serveis de Figueres, necessita incorporar vigilant de zones d'aparcament regulats.

Les funcions que es demanen són:

 • Vigilar el correcte estacionament dels vehicles de les zones d'estacionament regulat.
 • Sancionar els vehicles estacionats a les zones d'estacionament regulat sense justificant de pagament.
 • Realitzar la gestió dels carregadors elèctrics (inclou la vigilància i sancionar si és dona el cas).
 • Revisar l'estat dels parquímetres dins la ruta assignada.
 • Realitzar el manteniment correctiu dels equips segons les necessitats del servei.
 • Realitzar la recaptació dels parquímetres.
 • Informar als usuaris/es del funcionament del servei.
 • Ajudar als usuaris/es a realitzar el pagament del servei (inclou l'anul·lació de denúncies).
 • Atendre a la ciutadana (inclou poder donar informació i/o ajuda en casos de necessitar als/les ciutadans/es).
 • Realitzar qualsevol tasca dins competències professionals.

Es requereix (imprescindible aportar document acreditatiu):

 • Certificat de reconeixement de grau de discapacitat.
 • ESO/EGB.
 • Català nivell B.
 • Carnet de conduir B.
 • Disponibilitat horària per treballar matí, tarda i dissabtes (imprescindible).

Es valorarà (imprescindible aportar document acreditatiu):

 • CFGM/FP1.
 • Formació en prevenció de riscos laborals (30h-50h-60h).
 • Formació relacionada al lloc de treball d’atenció al client.
 • Experiència en lloc de treball superior a 1,5 anys en zones d’estacionament regulat (imprescindible informe de vida laboral).
 • Francès nivell B1.
 • Vocació de servei, flexibilitat, habilitats comunicatives i de resolució d’incidents.

S'ofereix:

 • Contracte indefinit amb període de prova de 6 mesos.
 • Sou segons conveni GR4 NIV3

Les sol·licituds s'hauran de presentar a l'aplicació de registre de curriculums de FISERSA: apps.fisersa.com/CV (s’acceptaran CV fins al dia 06/12/2023).

Per més informació: (notícies) o bé al Portal de Transparència de Figueres de Serveis, SA .