Pau

Pau aprova un pressupost de més de 900.000 euros per aquest any

Pau

Pau / Conxi Molons

Emporda.info

L'Ajuntament de Pau va aprovar al darrer Ple, celebrat el passat 27 de desembre, el pressupost municipal per a l’exercici 2023 amb 4 vots a favor i 2 vots en contra.

El punt més destacat del pressupost recau en el capítol d’inversions, destinant 121.000 euros per a la instal·lació fotovoltaica a les teulades de l’edifici del Centre Cívic i de l’edifici dels vestidors de la piscina. Aquesta inversió compta amb el finançament de l’ICAEN (28.915 €). A més, s’ha previst l’emmagatzematge de l’energia la instal·lació del centre cívic per afavorir al màxim l’autoconsum.

El pressupost també contempla la millora de l’entorn de les àrees de recollida de residus i l’adquisició de nous contenidors de trastos i plàstics durs, amb uns 18.000 euros; la renovació i millora del reg del parc esportiu i l’enjardinament de la feixa inferior amb la construcció d’un itinerari per a vianants que permeti gaudir de tot l’espai; la posada al dia dels diferents equipaments municipals amb treballs de pintura i millora de les instal·lacions; i el manteniment de la xarxa de camins públics.

A més, s’ha tingut en compte un augment pel capítol 2, per fer front a la pujada dels costos dels subministraments energètics i del servei de recollida i tractament de residus domèstics.

Com a novetat, es preveu fomentar la participació ciutadana amb la creació d’una taula local de cultura mitjançant un procés amb noves eines de participació, una acció per la qual s’ha sol·licitat subvenció a la Diputació de Girona.

Pel que fa als ingressos, el consistori ha aprovat no apujar les taxes i mantenir el tipus de l’IBI un any més.

Durant la sessió del plenari també es va aprovar, per unanimitat, la moció per a l’adhesió a l’agenda digital dels municipis de Catalunya, impulsada pel consorci Localret; l’adhesió al projecte ePlanet implementat dins el marc del programa Horitzó 2020; i el conveni de col·laboració entre el consorci administració oberta de Catalunya i l’Ajuntament de Pau per a l’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants.

L'Agenda digital dels municipis de Catalunya s’emmarca en l’estratègia del Municipi Digital impulsada pel Consorci Localret en el mandat 2019-2023, consorci que té per missió acompanyar els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats de manera sistematitzada i conjunta, i que està compost per 880 dels 947 municipis de Catalunya, les quatre diputacions, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i vint-i-dos consells comarcals.

Pel que fa al projecte ePLANET, amb una durada de tres anys, s’implementa dins del marc del Programa Horitzó 2020 i té com a finalitat accelerar la transició energètica en els municipis europeus millorant la coordinació entre les autoritats locals i els governs regionals per optimitzar el procés de presa de decisions, la coherència i la consistència. Es desenvoluparan proves pilot en tres regions: la demarcació de Girona, l’illa de Creta i la regió de Zlin (República Txeca). Dins el marc del projecte es crearà una plataforma que connectarà amb totes les fonts de dades energètiques, realitzarà una harmonització de les dades i les emmagatzemarà en un repositori centralitzat controlat per la Diputació de Girona i gestionat per CIMNE.