«El disseny industrial és el nexe d’unió entre tot el que ens envolta»

Sandra Gómez

Sandra Gómez / Santi Coll / Vilamalla

Santi Coll / Vilamalla

Sandra Gómez (1977) és Graduada en Disseny Industrial i desenvolupament del producte per la Universitat de Girona, amb una carrera professional paral·lela en enginyeria. També ha cursat estudis en línia d’Electrònica industrial. És la responsable de Disseny de Producte de Giropès, empresa de referència internacional en el sector de sistemes de pesatge amb seu al Polígon Industrial Empordà Internacional de Vilamalla (Girona).  

Com és que va decidir formar-se en aquestes especialitats industrials? Tenia precedents familiars?

No tinc precedents familiars en l’àmbit acadèmic, però sí, en l’àmbit pràctic. Tant el meu pare com el meu germà sempre han experimentat amb la mecànica de tota mena de vehicles de tal forma que és una inquietud que compartim.

Per quin motiu les dones han estat allunyades de carreres tècniques? Eren gaires noies en la seva promoció?

Jo l’atribueixo al sistema de pensament cultural, en el meu cas tinc sort de pertànyer a un marc de referència familiar de lliures pensadors. Quan vaig fer FP i vaig passar a 3r, que és quan em vaig especialitzar a la branca industrial, érem jo i un altra noia a una classe de 20 persones. A la universitat sí que érem 30-40% noies.

Parlem de la seva feina. Quins factors influeixen en el disseny d’un producte?

Tots. El disseny industrial és el nexe d’unió entre tot el que ens envolta... L’art com a forma d’expressió ens dona claus del comportament i tendències de la societat. A través de la ciència s’exploren, es documenten aquests comportaments i obtenim informació detallada i concreta de cada sector. Amb aquesta informació som capaços d’adquirir el coneixement necessari per desenvolupar solucions, invents... a través de l’enginyeria. El disseny industrial és la resposta unificada de les tendències, de la informació, de les solucions tècniques... que es comunica amb l’usuari final a través d’una fórmula nova d’utilitat i que torna a transformar la societat creant nous comportaments. Hem vist múltiples exemples on la tecnologia ha revolucionat la societat en les últimes dècades a una velocitat vertiginosa. Giropès rep inputs de mercat als que dona resposta a través de la investigació i desenvolupament de productes que solucionen necessitats i les de tot un sector.

Com a enginyera en disseny industrial i desenvolupament de producte, el meu focus està en optimitzar el disseny, tant com sigui possible

Des de Giropès, com es relacionen amb el client en el moment de desenvolupar un projecte?

Giropès destaca pel gran portfoli de producte que té dins el món del pesatge. Això és fruit d’una sinergia de doble sentit, per una banda, la filosofia d’empresa ha estat en els últims 25 anys la d’oferir la millor solució a qualsevol necessitat de pesatge als nostres clients. Oferint, doncs, si calien desenvolupaments a mesura que permetien anar estandarditzant-los a posteriori. I tant aquesta flexibilitat cara els clients actuals com la visió de futur de la direcció i la inversió de l’empresa amb I+D ha permès ampliar cada cop més el tipus de client arribant a nous sectors econòmics. És una dinàmica que és retro-alimenta i una gran aposta de l’empresa que invertint amb personal multidisciplinari està aconseguint de la mà dels seus partners/clients millorar moltes solucions i aportar-ne de noves en diferents camps.

El factor innovació és determinant per a vostè i per a l’empresa?

Arribo a l’empresa després d’uns anys clau en matèria d’innovació. Giropès va començar com a empresa metal·lúrgica dedicada al disseny i fabricació de bàscules de camions. Fa uns 15 anys es va fer un salt endavant cercant una situació més global en el món del pesatge podent oferir totes les parts d’una solució de pesatge incloent electrònica i software. La incorporació de nous departaments en aquests camps, per tant, va ser clau i una aposta clara de la direcció d’empresa que no ha defallit ni amb l’època Covid que estem passant.

Quins aspectes de la seva feina són més motivadors per a vostè?

Com a enginyera en disseny industrial i desenvolupament de producte, el meu focus està en optimitzar el disseny, tant com sigui possible, pel que fa a la utilització de matèria primera, processos de fabricació, solucions tècniques que ofereixin al mercat valor diferenciador, aspectes estètics i de funcionalitat... Una línia de disseny definida per una geometria neta, senzilla i operativa. El disseny per si sol no té principis propis, només té un objectiu: el producte ha de ser idoni per a la missió que ha de complir. La capacitat de tot l’equip de Giropès d’entendre les necessitats, transcriure-les en forma verbal o gràficament i plantejar els reptes a resoldre, ens permet obtenir un programa idoni per a iniciar un projecte i materialitzar una gamma de productes innovadors que tindran l’impacte al mercat escollit per la direcció de Giropès.  

En el sector industrial, habitualment liderat per homes, la progressiva presència de dones en llocs clau ha generat una nova manera de veure el treball i la manera d’executar-lo?

Personalment, he viscut un canvi notable en la conducta de les persones a les empreses. No sabria dir si és causat pel treball multi gènere o per la mateixa evolució de la societat, la cultura, els avenços científics i tecnològics... que es veuen reflectits també en el món laboral. Tot i la influència, en el meu cas, el fet de ser fidel als meus principis i coherent amb mi mateixa, m’ha permès crear canvis al meu voltant relacionats amb un treball basat en la motivació, el respecte mutu, la comunicació, el treball en equip, l’organització, l’alta productivitat i optimització. Per tant, quan he arribat a posició de responsabilitat, he estat sobradament preparada en tots els aspectes, tant personal, com professional, com acadèmic i experiència. Aquest aspecte m’està permetent gaudir d’una seguretat i valentia original a l’hora de conquerir el sector industrial a on l’empresa Giropès posi el seu objectiu.