El ple municipal de l'Ajuntament de Roses aprovarà aquest vespre una modificació de crèdit del Pressupost Municipal 2021 per un import 2.310.150 euros. La nova dotació es destinarà a diferents inversions per a la millora d’equipaments, infraestructures i serveis del municipi, i es fa possible gràcies al romanent líquid de Tresoreria de què disposa l’Ajuntament. Els àmbits que rebran el gruix d’aquestes inversions són Patrimoni Cultural, amb una dotació de 718.300 €; Esports, amb 495.100 €; Urbanisme amb 452.963 €; i Infraestructures i Serveis Públics, amb 449.000 €.

Aquesta injecció pressupostària permetrà avançar en la realització de projectes previstos per a exercicis posteriors i incorporar millores i necessitats sorgides en diferents serveis i equipaments. La inversió més quantiosa es dirigeix al patrimoni cultural, amb el projecte destinat a la il·luminació del perímetre defensiu i de les estructures interiors de la Ciutadella, que comptarà amb 718.300 € de pressupost.

La contractació de les obres per dotar la zona esportiva de Roses d’un circuit de bicicletes, projecte aprovat pel darrer ple municipal (47.696 €), s’avançarà també gràcies a la present modificació de crèdit. En instal·lacions esportives, es destinen a més 309.362 € a la creació de grades cobertes al camp de futbol de la Vinyassa, i 138.000 € addicionals a millores diverses, com la instal·lació d’aigua calenta als vestidors de camp de futbol, el subministrament d’un segon autodescensor per al rocòdrom, o la dotació de mòduls d’informació per a la zona esportiva, entre d’altres.

En matèria urbanística l’assignació més important recau sobre el canvi de paviment i mobiliari urbà de la carretera del Far, amb 285.963 € de pressupost, mentre que es destinen 30.000 € a l’acabament de la plaça de la Llotja i 137.000 € a la redacció de projectes com el de museïtzació de la barca Glòria Mar o les reformes de la placeta de l’Eixample, d’un tram del carrer de la Llotja, de la plaça de l’Alegria o de les pedreres de la Cuana.

Infraestructures i Serveis Públics rep una injecció econòmica de 449.000 € per dur a terme actuacions que inclouen la substitució d’equipaments de lleure infantil de la platja Nova (50.000€ ), millores a la xarxa d’aigua potable per un valor de 25.000 € i del sanejament dels carrers de les Olles i Joan Badosa per 79.000 €, la substitució de la tanca de l’escola Els Grecs (150.000 €), la instal·lació de nova senyalització del transport urbà (60.000 €), i la redacció de projectes com el de l’ampliació per al tractament verd a la deixalleria municipal o reformes en infraestructures deteriorades, amb 85.000 €.

Per últim, es destinen 30.000 € a l’ampliació de la partida per a prestacions d’urgència social i 70.000 € a l’ampliació del parc mòbil municipal amb dos nous vehicles elèctrics o híbrids. Els 58.000 € restants, s’adrecen a l’adquisició de material divers per al funcionament de diferents àrees i equipaments de l’Ajuntament com l’Arxiu Municipal, el Teatre o la Biblioteca; millora del portal de promoció de Turisme de Roses; la nova senyalització i càmeres per a la Policia Local; i a la realització de petites millores per als usuaris de diferents equipaments i serveis de la vila, com l’adequació de l’espai Àgora i la instal·lació d’aparcapatinets al CAR Jove, l’adquisició d’una font d’aigua per a l’escola d’adults, el condicionament d’una aula de la llar d’infants El Cavallet de Mar, etc.

Per a l’alcalde de Roses, Joan Plana, la incorporació d’aquests 2,3 milions d’euros al pressupost d’aquest any "és una gran notícia per a Roses". Els dos darrers anys han estat econòmicament molt complicats per a la ciutadania i, en conseqüència, per a l’ajuntament. Plana explica que "hem hagut de prioritzar les necessitats que podríem anomenar "pandèmiques" dotant de recursos extres sempre que ha calgut serveis de caràcter social o aquells destinats a la reactivació de l’economia local, per fer front a la crisi produïda per la Covid-19. Però tenim el deure de no quedar-nos parats i hem d’invertir també en projectes de caràcter estructural, pensar en el futur". És per això que defineix aquesta inversió com "un important pas endavant".

El regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés destaca "la gestió econòmica duta a terme pel consistori al llarg dels darrers anys, la qual ens ha permès arribar al moment actual amb una bona salut econòmica, complint els criteris d’estabilitat legals i sense endeutament. Gràcies a això, ara estem en disposició d’avançar inversions i projectes per a la millora de Roses i de la qualitat de vida de la seva ciutadania, sense deixar de cobrir les necessitats socials de la població i prestant uns serveis públics de qualitat."