La fiscalia de Medi Ambient investiga més de 30 empreses i 68 persones implicades en emissions de gasos efecte hivernacle per la incorrecta gestió dels gasos refrigerants de vehicles al final de la seva vida útil. La investigació es fa en el marc de l'operació Kigali, en la que la Guàrdia Civil està investigant les companyies. Les diligències se centren en Catalunya, Madrid i el País Basc i, en concret, s'han desenvolupat en centres de tractament de vehicles que en les seves memòries havien declarat quantitats pròximes a zero kilograms de gas R134a recuperat quan s'han detectat 76 milions de kilograms de CO2 a l'atmosfera, que equivaldria a 800 kilòmetres recorreguts per un vehicle.

La fiscalia ha informat que els sistemes d'aire condicionat dels vehicles a motor fan servir fluids refrigerants per reduir la temperatura de l'habitacle interior. Aquestes substàncies, en funció de la seva tipologia i composició, poden ser perjudicials i contribuir a l'escalfament climàtic.

Al finalitzar la vida útil dels vehicles equipats amb aire s'ha de procedir a recuperar els fluids refrigerants que hi ha a l'interior dels seus circuits per tal de ser gestionats tal com marca la legislació. Per a fer-ho, és necessari que el titular del vehicle l'entregui a un gestor autoritzat i obtenir la documentació que acrediti que la gestió dels residus es farà de la forma adequada.

Un cop iniciada la investigació, ara seran tècnics de la fiscalia els responsables de quantificar el dany al medi ambient produït per les emissions.

En la investigació hi han col·laborat les administracions de Catalunya, Madrid i el País Basc facilitant dades en relació a la documentació de les empreses investigades. A més, l'Europol ha ajudat en l'anàlisi de les comunicacions i documentació per trobar possibles relacions amb la resta de països europeus.