Urbanisme

Territori ordena retirar 89 bungalous i enderrocar quatre piscines del càmping Ballena Alegre de Sant Pere Pescador

El Departament també reclama restituir els terrenys i conclou que les construccions són il·legalitzables

Bungalous ecològics la Ballena Alegre.

Bungalous ecològics la Ballena Alegre. / Arxiu

ACN

El Departament de Territori ha ordenat cessar l'activitat i retirar 89 bungalous i enderrocar quatre piscines del complex del Càmping Ballena Alegre II de Sant Pere Pescador. El departament també reclama restituir els terrenys al seu estat inicial i el "cessament dels usos il·legals" perquè es tracten d'unes obres i usos "no emparades en cap títol administratiu habilitant i manifestament il·legalitzables". La resolució també detalla que s'han detectat més construccions i edificacions que s'haurien fet sense llicència i que "caldrà analitzar en un procediment a part". Les parts afectades van presentar cinc recursos de reposició demanant aturar l'execució i ara l'ordre ha quedat suspesa a l'espera de resoldre els recursos.

Actualment, gran part del càmping es troba en terrenys no urbanitzables. Tot i això, abans de l'entrada en vigor dels diferents plans urbanístics com els plans directors del sistema costaner (PDUSC) i el Pla Director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí, ho havia estat.

L'alcalde, Agustí Badosa, diu que les primeres construccions daten dels anys 70. Actualment, però, el complex compta amb 324 edificacions, la major part de les quals són de tipus bungalous i mòbil-home, tot i que també n'hi ha d'altres dedicades als serveis del càmping. A més, té diverses piscines.

Segons consta a la proposta de resolució del Departament, de les més de 300 construccions, 57 es van implantar amb anterioritat a l'entrada en vigor dels PDUSC. 267 més es van implantar amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquests plans i d'aquestes, 168 tenen llicència municipal.

Territori, a més, detalla que les llicències es van concedir en base al planejament municipal, que no estava adaptat als PDUSC (aprovats el 2005 i 2006). En aquest sentit, diu que la modificació puntual del PGOU de 2008 va mantenir la classificació com a sòl urbanitzable sectoritzat dels terrenys, "en comptes d'adaptar-se a l'exigida pels altres planejaments".

Sense llicència

De la resta de construccions implantades amb posterioritat a l'entrada en vigor dels PDUSC, 89 es van fer sense llicència i el Departament ha ordenat retirar-los i cessar el seu ús juntament amb quatre piscines "il·legals". A més, ordena la "reposició dels terrenys al seu estat inicial, així com el cessament dels usos il·legals" perquè es tracta d'unes obres que es van fer sense permisos i que, a més, són "manifestament" il·legalitzables.

D'altra banda, detalla que s'han detectat "diverses construccions i edificacions de serveis o altres usos diferents dels bungalous que no es trobarien subjectes a llicència" i que caldrà analitzar a banda, "atesa la complexitat de l'expedient" actual.

Els 89 bungalous, a més de no tenir llicència, es troben en un sòl no urbanitzable del PDUSC i d'especial protecció del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG). Una "especial protecció" que es manté en el Pla director urbanístic de revisió de sòls no urbanitzables, que modificava el PDUSC. La resolució, a més, remarca que a causa de l'activitat del càmping, la zona s'ha transformat "en una autèntica ciutat", tenint en compte que disposa d'infraestructures pròpies de sòl urbà, com aigua, clavegueram, pavimentacions, enllumenat, etc. Una situació que, diuen, vulnera tant el PTPCG com el Text Refós de la Llei d'Urbanisme (TRLUC) perquè "no s'han preservat els valors ambientals que es busca en aquestes normes".

A més, constata que part de l'àmbit del càmping està afectat per la zona de servitud de Costes, que fixa una distància de 100 metres mesurada terra endins des del límit interior de la ribera del mar i que "afecta a 89 dels bungalous; dels quals 13 són objecte d'aquest expedient".

Des de Territori han informat que dins el termini de 30 dies que se'ls van concedir per executar l'enderroc (a comptar des del 22 de febrer), es van presentar fins a cinc recursos de reposició sol·licitant la suspensió de l'executivitat de la resolució signada per la consellera de Territori, Ester Capella. Ara, la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura (DGOTUA) està treballant en la resolució dels recursos i mesures cautelars de suspensió. Per tant, mentrestant la resolució "queda suspesa" i no és executiva.

També al jutjat

En paral·lel, hi ha una via judicial oberta -arran de la denúncia a Fiscalia de Medi Ambient de l'empresari, Víctor Latorre- per part d'un jutjat de Figueres. Segons fonts de Territori, això fa que el procediment sancionador per infracció urbanística "molt greu" es trobi en "suspens per una qüestió de prejudicialitat penal".

L'Ajuntament defensa la seva actuació

Per la seva banda, Badosa defensa l'actuació municipal i diu que totes les llicències que s'han concedit al llarg dels anys s'han donat d'acord amb "les disposicions transitòries dels plans directors. Consideràvem que tot era correcte", assegura l'alcalde. En aquest sentit, diu que abans de la llei de costes, s'havien de respectar els 20 metres de la costa i, posteriorment, es van establir els 100 metres. "Això també està en discussió", afegeix.

Amb tot, però, admet que hi ha construccions que es van aixecar sense permís. "Serien un màxim de 40, que en el seu moment ens van sol·licitar llicència i se'ls van fer uns requeriments que no van respondre. Per tant, estarien en una mena de llimb", afegeix Badosa.

El càmping diu que ha actuat "des de la legalitat"

Des del càmping, asseguren en un comunicat que sempre han actuat "des de la legalitat", que estan en període d'al·legacions per la via administrativa i que no descarten "la via del contenciós administratiu".

"El càmping la Ballena Alegre és un model de bones pràctiques, un referent de turisme sostenible, molt respectuós i implicat en el seu entorn, fets pels quals ha estat reconegut amb nombrosos premis nacionals i internacionals", remarquen al comunicat.