Reforma

Palau-saverdera rehabilitarà la façana de l’edifici de l’ajuntament per més de 48.000 euros

Havien estat les Antigues Escoles fins que el 2005 s’hi va establir la seu de la casa de la vila

La façana de l’ajuntament de Palau-saverdera.

La façana de l’ajuntament de Palau-saverdera. / Ajuntament de Palau-saverdera

Marc Testart

Marc Testart

Palau-saverdera rehabilitarà la façana de l’edifici de l’Ajuntament. Fins al 18 de juny, estarà exposat al públic el Projecte de rehabilitació, amb un pressupost de 48.380,64 euros. Allà és on hi va haver les antigues escoles palauenques. Es repararà el morter en els llocs on sigui necessari i es tornarà a pintar de nou, un cop s’hagin sanejat les parts bufades, esquerdades o erosionades. Aquest projecte va ser aprovat inicialment per decret d’alcaldia i, ara, s’exposa al públic abans de l’aprovació definitiva per presentar-hi al·legacions.

La creació de les Antigues Escoles va ser promoguda per la Diputació de Girona i la Mancomunitat de Catalunya. Va funcionar com a escola de Palau durant 80 anys, fins que l’any 1999 les escoles van ser traslladades a un edifici de patrimoni municipal. Després de traslladar els alumnes a la nova escola del Quintants, l’edifici de l’antiga escola va patir una sèrie de reestructuracions per a acollir les dependències de l’actual ajuntament, que fou inaugurat l’any 2005.

«Es tracta d’un edifici històric que forma part del catàleg de béns a protegir del POUM de Palau-saverdera», remarca l’Ajuntament amb aquesta actuació. Segons el projecte, es realitzarà un sanejat i reparació de les parts més debilitades de la façana i es pintarà de nou tots els paraments exteriors, així com la cornisa i les reixes de les finestres. Del conjunt de tot l’edifici, exteriorment en destaquen dos elements: el rellotge solar de la façana i el parallamps realitzat de fosa a coberta.