Un informe alerta de l’elevat percentatge de persones de més de 65 anys a Portbou

La Fundació Salut Empordà, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Figueres compleixen els objectius fixats en el tancament del Projecte d’Especialització enfocat a les persones grans, infants en risc i mediació intercultural en salut

La darrera reunió de coordinació del PECT, en la qual es va fer balanç de l’activitat.

La darrera reunió de coordinació del PECT, en la qual es va fer balanç de l’activitat. / FSE

Laura Teixidor

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Girona, innovació social i digital: noves respostes davant els reptes del mil·lenni, impulsat en la seva activitat a l’Alt Empordà per la Fundació Salut Empordà (FSE), el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Figueres, s’ha tancat amb el compliment dels objectius fixats. S’han centrat en l’abordatge sobre dos col·lectius de població vulnerable de la comarca de l’Alt Empordà, les persones grans i la infància en risc, i també sobre la mediació intercultural com a element transversal. L’import econòmic dedicat al projecte d’innovació social ha estat de 846.075 euros, finançats a través dels fons europeus FEDER (50%), la Diputació de Girona (25%) i la FSE (25%).

Un dels grans objectius és treballar per a la gent gran, tenint present que la comarca té una taxa de població envellida considerable. Com a dada rellevant destaca, per exemple, que l’Alt Empordà té el municipi de la demarcació de Girona amb el major percentatge de persones de més de 65 anys, és a dir Portbou, amb un 33,8%. Aquesta dada i moltes més es poden consultar a l’Observatori social i de salut de l’Alt Empordà, Indika.

El treball enfocat sobre les persones grans s’ha materialitzat, principalment, amb la posada en marxa de la Taula Comarcal pels Drets de les Persones Grans de l’Alt Empordà. Alhora, dins d’aquest mateix àmbit, s’han promogut nombroses sessions divulgatives de sensibilització obertes a la població general i també activitats intergeneracionals, que han posat en comú col·lectius de persones grans amb infants i adolescents de les escoles i els instituts de la comarca. 

Taula d’Infància de l’Alt Empordà

D’altra banda, els programes PECT han servit de palanca per a la creació de la Taula d’Infància de l’Alt Empordà, que ha reunit agents implicats en el benestar infantil. Una de les vies per conèixer aquesta realitat ha estat la redacció d’un informe que recull els resultats de l’enquesta realitzada a 1.180 infants i joves (527 alumnes de 5è de Primària i 653, de 2n d’ESO), amb preguntes sobre el seu entorn, el temps lliure, la participació, les relacions i la seva salut. 

S’ha fet una enquesta a més de 1.000 nens per millorar-ne el benestar i s’ha promogut la prevenció de la salut

Finalment, quant a la mediació intercultural, element transversal en tot el projecte, ha tingut un punt focal centrat a desenvolupar accions coordinades per professionals del Consell Comarcal especialitzats en mediació juntament amb professionals de l’Hospital de Figueres i les Àrees Bàsiques de Salut de l’Alt Empordà.

Destaquen, per exemple, les accions comunitàries sobre la diabetis i la promoció de l’activitat física amb dones de Roses i de Figueres; l’acció comunitària sobre la salut sexual i reproductiva amb dones de Castelló d’Empúries; l’acció comunitària sobre la diabetis infantil a l’hospital de Figueres, o una altra sobre salut emocional, salut bucodental i primers auxilis amb mares de l’Escola Anicet de Pagès de la Marca de l’Ham de Figueres.