Vilafant ha començat a fer servir aigua regenerada pel reg de supervivència dels arbres i la neteja viària. De moment aquestes tasques s'està fent servir l'aigua acumulada al dipòsit del parc Rovetta, a la zona Arengada Nord. Aquest disposa de 150.000 litres acumulats d'aigua de la pluja. Un cop s’hagi buidat, la intenció és reomplir-lo amb aigua regenerada que s’anirà a buscar a l’EDAR de Figueres.

L'Ajuntament ha impulsat aquesta acció amb la voluntat de fer un aprofitament màxim del recurs en aquesta situació de sequera. «Aquest dipòsit ens permet emmagatzemar aigua regenerada per poder regar i netejar els carrers. Creiem que aquesta és una molt bona opció per tal de poder disposar d’aigua per fer aquestes tasques en aquests moments de sequera extrema», explica el regidor de Medi Ambient de Vilafant, Xavi García.

Gràcies a aquest dipòsit es podrà emmagatzemar l’aigua tractada de l’EDAR per carregar la maquinària tant per a la neteja com pel reg. La intenció és que periòdicament un camió-cisterna es desplaci fins a l’estació per recollir l’aigua que es guardarà al dipòsit per tal que els serveis de neteja i jardineria puguin reomplir quan els sigui necessari. «És molt important que l’aigua que disposem l’estirem el màxim possible, ja que estem en un moment d’escassetat molt greu. Aquest sistema ens permetrà, doncs, poder seguir regant amb mesura per evitar, que els arbres i les plantes que ens han de servir de refugi climàtic, pateixin», diu l’alcaldessa de Vilafant, Montse De La Llave.

Aquesta mesura és, doncs, una més de les que Vilafant ja fa anys que aplica per tal de fer un ús racional de l’aigua. En aquest temps s’han invertit 100.000 euros anuals en la millora de la xarxa d’aigües del municipi, s’han canviat els sistemes de reg per aquells amb menys pèrdues i més eficients, i també s’ha fet una jardineria més sostenible, canviant aquelles espècies que més aigua consumien per exemplars mediterranis amb menys necessitat hídrica.