Inverteixen 25.000 euros per millorar la xarxa d’aigua del nucli de Tonyà a Garrigàs

S'implementaran un comptador general i una subestació de telecontrol en la instal·lació que abasteix la zona

Obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable a Tonyà

Obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable a Tonyà / Ajuntament de Garrigàs

Emporda.info

Al municipi de Garrigàs, s’han iniciat els treballs per millorar la xarxa d’abastament d’aigua potable. Aquests consisteixen en la implantació d’un comptador general i d’una subestació de telecontrol en la instal·lació que abasteix el nucli de Tonyà. Els treballs tenen un cost de 25.312,61 euros i ha obtingut una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per valor de 15.000 euros.

L’objectiu d’aquestes obres és que millori la gestió del servei d’aigua, mitjançant l’oportú control de cabals subministrats en alta. La realització d’aquesta actuació implica també la instal·lació de dues vàlvules reductores, una estabilització del flux i cinc vàlvules de comporta. Tot això, farà que la pressió actual existent en aquest punt, donada per la diferència de cota entre el dipòsit de distribució i la connexió entre els dos nuclis, sigui regulada i reduïda per evitar avaries i garantir un adequat servei als abonats i un correcte funcionament del comptador.

Monitoratge del consum

Finalment, aquest sector disposarà d’un data logger i les dades obtingudes es registraran en el programa de telegestió de l’operador Prodaisa, amb la finalitat de disposar de valors de consum que permetin detectar i resoldre ràpidament incidències i comportaments de consum.

La ubicació de la instal·lació està soterrada en el vial municipal, en el punt d’encreuament entre la Ronda Bellavista, i la Carretera GIV-6226 al nucli de Tonyà. Les obres les està duent a terme Prodaisa i està previst que finalitzin en un termini de trenta dies.