L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha sancionat l'Ajuntament de Palau-saverdera amb 18.877 euros per haver superat el consum màxim d’aigua permès al poble durant el setembre. Segons s'explica des del consistori, durant aquell mes, el municipi va consumir 333,98 litres/dia per habitant, superant severament el màxim permès.

Per això, l'ACA ha imposat ara una multa de 14.500 euros a l'Ajuntament, als que s'hi han de sumar 4.377 més en concepte de danys i perjudicis.

"Corregir" la situació

Per "corregir" la situació, des de l'Ajuntament s'estan impulsant diverses mesures. Una d'elles és la petició d'una subvenció per instal·lar reguladors de pressió a la xarxa i per substituir els comptadors analògics per comptadors digitals. En paral·lel, s’està treballant en la redacció de l’ordenança de sequera, que previsiblement entrarà en vigor en els mesos vinents.

Així mateix, des de l'Ajuntament s'insta a tots els veïns a fer un "esforç per reduir al màxim el consum d’aigua i us recordem les restriccions previstes per a la fase d’emergència en la qual ens trobem". En aquest sentit, es recorda que no es pot sobrepassar els 200 litres per persona i dia, que està prohibit regar els jardins, omplir les piscines i netejar els cotxes, fora dels túnels de rentat específics. 

Val a adir que Palau-Savardera no va ser el municipi de l'aqüífer Fluvià Muga que més va gastar el mes de setembre. En concret, Peralada amb 505, Pedret i Marzà amb 492 i Vilamacolum amb 452 litres per persona i dia van estar per sobre.