El ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha aprovat inicialment el Pressupost General, les seves Bases d’Execució, i la plantilla de personal per a l’exercici econòmic 2024, durant la sessió de ple extraordinària celebrada dimarts passat. L’alcaldessa, Anna Massot, assenyala que «el pressupost general global en l’àmbit d’import agregat, abans de les oportunes compensacions és el més elevat de la història del nostre municipi: 31.037.983,99 euros», ja que a les previsions de l’Ajuntament, de 29.360.257,46 euros, cal afegir-hi l’import del pressupost dels ens autònoms dependents.

Així, l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries té destinats 288.025,73; Escola infantil Municipal Passeig de les Oques, 896.718,19 euros i l’Escola Municipal de Música Antoni Agramont, 189.436,65 euros. A més, l’estat de previsions de despeses i d’ingressos de la societat municipal dependent, Castelló d’Empúries 2000, SA, es de 3.344.048,84 euros.

L’Ajuntament considera que «el pressupost que s’ha presentat és un pressupost equilibrat, que dona resposta al normal funcionament dels diversos serveis i equipaments del municipi i presenta un ambiciós projecte d’inversions, que juntament amb les que encara s’estan desenvolupant en el marc del pressupost 2023, contribuiran a un major benestar de la nostra ciutadania».

Val a dir que el 2024, l’Ajuntament gestionarà inversions per un import superior als nou milions d’euros, comptant amb les que encara s’estan executant de l’exercici 2023 i les que també està previst s’incorporin a posteriori, una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2023.

«El pressupost general està anivellat», diu la corporació municipal i «s’albira un augment d’ingressos, a l’haver augmentat lleugerament la càrrega fiscal i es compta també amb un increment de l’aportació en els ingressos de l’estat, principalment. Destaquem que es mantenen les subvencions que es donen a les entitats d’àmbit municipal, per a les seves activitats associatives de caràcter cultural, social, esportiu i comercials».

L’Ajuntament també vol destacar, que l’any 2024, «serà ja el setè any que donem subvencions per a l’adquisició dels llibres de text i també les relatives a la instal·lació de plaques solars, per pintar les façanes dels habitatges, per aplicar mesures d’estalvi energètiques en establiments comercials i negocis, etcètera».

En el capítol d’inversions, la més destacada és la que està destinada a la renovació de la sala municipal (800.000 euros). En els primers llocs d’aquest capítol també hi ha la preparació del solar cedit a Ensenyament (353.873 euros) i les del centre de dia i Omac (369.494 euros). Els pressupostos participatius compten amb 250.000 euros.