Castelló d’Empúries aprova modificacions fiscals per al 2024 per buscar l’equilibri entre serveis i sostenibilitat financera

Malgrat la congelació de molts impostos, es planteja un lleuger increment en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i en la taxa d’escombraries

Panoràmica de Castelló d'Empúries.

Panoràmica de Castelló d'Empúries. / Ajuntament de Castelló d'Empúries

Emporda.info

Castelló d'Empúries ha donat llum verda, en el darrer ple municipal celebrat el 30 d’octubre passat, a la modificació provisional de les ordenances fiscals, taxes i preus públics per a l’exercici 2024. Aquesta proposta, impulsada per l’equip de govern, busca mantenir la qualitat dels serveis municipals amb el menor impacte possible en la pressió fiscal dels ciutadans. Malgrat la congelació de molts impostos, es planteja un lleuger increment en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i en la taxa d’escombraries. Així, l’Ajuntament busca ser transparent sobre els costos reals dels serveis i assegurar la viabilitat financera.

L’alcaldessa Anna Massot va subratllar que la congelació de tributs i taxes al llarg dels anys ha generat un desequilibri econòmic, i aquesta modificació és necessària per fer front als creixents costos dels serveis i subministraments. Tot i això, es mantenen beneficis fiscals, exempcions i bonificacions per afavorir els col·lectius més vulnerables i impulsar l’economia local.

Les propostes més rellevants inclouen un lleuger augment en l’ICIO i la unificació del tipus de gravamen de la plusvàlua al 30%. També s’ajusta la taxa per informes urbanístics de legalitat, es modifica la taxa d’Habitatges d’Ús Turístic (HUT) i es proposa un augment en la taxa de recollida d’escombraries i deixalles per fer front al dèficit actual.

En matèria de preus públics, es redueixen i unifiquen les tarifes d’accés als espais museístics municipals, com l’Ecomuseu i la Cúria-Presó. A més, s’estableix una nova regulació en l’oferta formativa municipal sense augmentar els preus, i es proposa un preu molt assequible per al servei de Rocòdrom municipal. L’aprovació de la modificació de les ordenances va comptar amb el suport de l’equip de govern i l’abstenció de la majoria dels grups de l’oposició, excepte Junts, que hi va votar en contra. La decisió final es prendrà després del període d’exposició pública i possibles al·legacions.