El Govern declara l'emergència a Figueres i 11 municipis més de l'Alt Empordà que depenen del pantà de Darnius Boadella

Les restriccions afectaran 123.000 habitants, que se sumen als 26.000 dels àmbits Fluvià Muga i Riudecanyes

Pantà de Darnius-Boadella.

Pantà de Darnius-Boadella. / ACN

ACN

El Govern de la Generalitat ha declarat la situació d'emergència a l'embassament Darnius Boadella, ja que es troba al 17% de la seva capacitat, i als 12 municipis que en depenen, entre ells Figueres, que se sumaran als 22 que depenen de l’aqüífer del Fluvià Muga, i als dos que s’abasteixen de l’embassament de Riudecanyes (Baix Camp). L'ACA ha proposat declarar l’estat d’emergència, tal i com determina el Pla de Sequera, amb l’objectiu d’evitar que els municipis que depenen de l’embassament tinguin problemes d’abastament. En total seran 149.000 habitants els que estaran en la fase d’emergència (123.080 de Darnius Boadella, 24.399 del Fluvià Muga i 1.692 de Riudecanyes).

Ho ha decidit la Comissió Interdepartamental de Sequera. El pantà ja està en situació d'excepcionalitat, i passarà a emergència quan el director de l'ACA publiqui la resolució al DOGC, prevista per la setmana que ve.

Els municipis que depenen de l’embassament de Darnius Boadella són: Cabanes, Cadaqués, Castelló d’Empúries, Figueres, Fortià, Llers, Riumors, Roses, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra i el Far d’Empordà. D’aquestes municipis, deu compleixen amb les dotacions fixades en el Pla de Sequera, mentre que només dos superen els límits fixats dins de l’escenari d’excepcionalitat que ha estat vigent aquests darrers mesos. Són Llers (511 litres per habitant i dia) i Santa Llogaia d'Àlguema (689).

També en el seguiment fet per la Comissió Interdepartamental de Sequera s’ha tractat la declaració de l’estat d’excepcionalitat de l’aqüífer de Carme Capellades (Anoia) i la declaració de l’estat d’alerta de l’aqüífer del Baix Ter (Baix Empordà).

Mesures d’estalvi

Amb l'entrada en emergència, es fixa una dotació global d’aigua de 200 litres per habitant i dia de mitjana per municipi. Pel que fa a la resta d’usos, en l’escenari d’emergència se suprimeix el reg agrícola (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos), s’ha de reduir un 25% els consums d’aigua dels usuaris industrials, i reduir el consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans i la supressió total del reg). Cal tenir en compte, no obstant, que ja ha finalitzat la campanya de reg a l’àmbit de la Muga, amb una reducció del 85% del consum respecte un any normal.

Es prohibeix l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes (públics i privats), la prohibició total de l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials, piscines d’aigua dolça i la prohibició de netejar qualsevol vehicle excepte en establiments de neteja específics.

Les administracions locals, a través dels seus plans d’emergència poden establir limitacions/prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.

Ajuts per valor de 40 MEUR

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha resolt aquesta setmana una nova línia d’ajuts per a millorar l’abastament d’aigua en alta dels municipis, amb una dotació de 40 MEUR, consistent en millorar la garantia en quantitat i qualitat per als municipis que tenen problemes de subministrament o que depenen de captacions vulnerables. Aquesta subvenció, inicialment tenia una dotació pressupostària de 15 milions d’euros i es va decidir d’incrementar la partida fins els 40 MEUR per així poder atendre l’elevat volum de sol·licituds rebudes.

S’han atorgat un total de 209 subvencions, de les quals 81 corresponen a les comarques de Barcelona (12,9 MEUR), 38 a les de Girona (4,9 MEUR), 26 a les de Tarragona (13,5MEUR), 12 a les Terres de l’Ebre (2,2 MEUR) i 52 a Lleida (6,3 MEUR).

Les actuacions que s’han acollit a aquests ajuts consisteixen en habilitar pretractaments necessaris (filtració, decantació o estació de tractament d’aigua potable), la millora de l’eficiència de les infraestructures d’emmagatzematge, adequació de basses i embassaments, i l’augment del rendiment de pous. També poden ser objecte de subvenció aquelles actuacions destinades a la millora i la reposició de conduccions de fibrociment i ajuts a municipis que vulguin assumir la prestació del servei en nuclis que disposin d’una xarxa no gestionada pel mateix municipi.

En aquesta convocatòria s’han inclòs nous criteris amb l’objectiu de millorar el grau d’execució dels ajuts atorgats, atendre problemàtiques que no quedaven incloses i fomentar les bones pràctiques. Per tant, han obtingut puntuacions suplementàries els bons rendiments de la xarxa, disposar d’ordenances d’estalvi, si es demostra l’esforç tarifari que acredita la repercussió dels costos associats al servei d’abastament, tenir ja el projecte redactat i demostrar la viabilitat del finançament, entre d’altres.

Actualització de les dades consum

Des d'aquest dilluns s’han actualitzat les dades al portal de la sequera. Es confirma la tendència descendent dels consums per al gruix de la població, per bé que continua havent-hi excepcions en alguns municipis. En aquest sentit, l’ACA ha activat els mecanismes administratius, atès que la moratòria per a les sancions acordada pel Parlament de Catalunya ja ha finalitzat (el passat 7 d’agost) i, per tant, les properes setmanes començarà a enviar requeriments en relació als incompliments detectats durant l’agost, com a pas previ a l’obertura d’expedients sancionadors a aquells municipis que encara superen les dotacions màximes permeses per a cada escenari del pla de sequera.

Així mateix s’enviaran requeriments en l’àmbit dels usos industrials a una quarantena d’empreses (pel que fa als consums industrials) que no han aplicat les mesures de restricció que preveu el pla de sequera per a aquesta tipus d’ús.