Les escoles de la Zona Escolar Rural (ZER) Alt Empordà entenent que l’educació dels nens i les nenes els ha de vincular i els ha d’arrelar al lloc on són, han nascut o estan vivint. Des de finals del curs passat amb el projecte Camins i aquest inici de curs amb la posada en marxa del projecte Identitats, persegueixen aquests objectius.

Quina creu que és la riquesa més gran d’una ZER?

La gran complexitat d’una ZER és que comparteix un projecte educatiu que ha de ser àmpli i transversal perquè cada escola, municipi i comunitat se’n senti part. Aquesta diversitat és una font de riquesa. Això es diu teixir amb un fil d’or totes les relacions i desplegament del projecte. Cada any, creem un entorn educatiu diferent que ens ajuda a cohesionar-nos i a construir una identitat de ZER. L’any passat vam fer el projecte Camins. Aquest curs estem en el projecte Identitats per arribar finalment a la identitat col·lectiva: com conjugo la meva identitat personal amb la col·lectivitat. Tot això ens permet dibuixar un marc comú, dins el qual camina tota la comunitat.

«El poble ha de ser un entorn educatiu, anar a caminar és escola»

De quina manera es vol implicar la comunitat?

Ens hem adonat que l’escola no pot ser aliena al poble. Per tant, dissenyem i aterrem el projecte educatiu a la realitat de cada poble i involucrem la comunitat. Entenent que l’educació dels nens i les nenes els ha de vincular i els ha d’arrelar al lloc d’on són, han nascut o estan vivint. Això porta que el nostre projecte educatiu parteixi del seu entorn i que tingui un objectiu molt clar: busca una implicació en aquest entorn per part dels infants, busca un impacte. Busquem reptes que impliquin activitats en l’entorn natural i sociocultural dels nens, perquè vegin que cada lloc i element natural és una oportunitat d’aprenentatge. Amb el projecte Camins vam desenvolupar l’estima al territori.

D’aquí a incorporar la filosofia Educació 360 a finals del curs passat, com s’avança aquest curs?.

Aquest curs treballarem conjuntament per fer una petita diagnosi i marcar-nos uns objectius perquè els nostres cinc pobles formulin objectius que ens facin caminar cap a un ecosistema educatiu de municipi i de ZER. Ens podríem atrevir a dir que fins ara s’ha fet a nivell municipal, però nosaltres tenim una visió de ZER, de territori Empordà. Ens creiem molt que estem desplegant un projecte educatiu de territori.

«Ens creiem molt que estem desplegant un projecte educatiu de territori»

Com ho faran?

Tot això ho farem creant un vincle molt fort amb el territori, amb les institucions que ens envolten, amb els veïns i veïnes, amb els avis i àvies que mica en mica entraran a l’escola o nosaltres sortirem de l’escola per crear aquest vincle i aquesta construcció de la identitat compartida.