El ple municipal de Roses ha aprovat el projecte d’urbanització de la plaça Pep Ventura i del carrer Granada de Roses, una actuació valorada en 547.000 € que, sumada al projecte urbanístic del carrer Madrid aprovat el passat novembre (632.000 €), es destina a millorar la imatge, vialitat i accessibilitat d’aquest sector de l’Eixample rosinc, situat entre el casc antic i el conjunt monumental de la Ciutadella.

Els dos projectes suposaran una important millora paisatgística i qualitativa, millorant tant la circulació de vehicles com l’accessibilitat de vianants, la creació d’espais verds, la modernització del mobiliari urbà i l’adequació de l’enllumenat públic. En total, més de 4.000 m2 seran remodelats per modernitzar un important eix que transcorre des de la rotonda de l’Oficina de Turisme, a l’avinguda de Rhode, fins a la rotonda del Mercat Municipal.

La plaça Pep Ventura es va urbanitzar l’any 1977 com a lloc de trobada del barri format els anys 1960 i 1970 entre la Ciutadella i el desaparegut escorxador municipal.

Després de més de quatre dècades d’ús, el projecte que s’acaba d’aprovar té l’objectiu de resoldre les deficiències existents a la plaça i al seu entorn en matèria d’accessibilitat, millorant al mateix temps la imatge paisatgística del conjunt i integrant-lo a les característiques de l’entorn urbà. Per aconseguir-ho, s’unificaran les plataformes existents a l’interior de la plaça per eliminar els desnivells, així com el desnivell actual entre la vorera i la calçada del tram nord del carrer de Madrid, que quedarà integrat a la plaça. A més, s’unificaran els paviments de tot l’àmbit per per harmonitzar la imatge i la integració perseguides.