En un món ideal on els supermercats miren per la salut del client i no pel seu benefici en vendes hi ha tècniques perquè els consumidors comprin abans un producte no processat que un que sí que ho és. ¿I com? Amb una tècnica anomenada visual màrqueting basada en el posicionament dels productes en les prestatgeries dels súpers.

Està comprovat que el comportament dels clients variarà depenent de la ubicació dels productes i, aprofitant-se’n, els establiments els ubicaran de manera tècnica perquè acabis gastant més (sense importar que el producte sigui un ultraprocessat). I no, no estem en aquest món ideal de què parlàvem a l’inici.

Un grup d’investigadors de la Universitat de Southampton, al Regne Unit, amb el suport de la cadena de supermercats Iceland Foods Ltd., ha posat sobre la taula aquest tema amb un estudi.

Processats per fruites i verdures

Aquest ha qüestionat quina és la responsabilitat dels centres de consum sobre l’augment de la demanda d’aliments processats i de l’empitjorament de la dieta en la població general. La investigació ha consistit a analitzar la col·locació de productes no alimentaris i processats en la dieta d’un grup de dones d’entre 18 i 45 anys.

I les conclusions de l’estudi afirmen sens dubte que els articles posicionats a la zona de caixes o en les primeres posicions a l’entrada de l’establiment es compren més. I, si aquests fossin reemplaçats per fruites i verdures, es podrien comprar més i s’evitarien els processats innecessaris.

Però, en tot cas, els investigadors de l’estudi han insistit que el canvi d’ubicació d’aliments més saludables és una ajuda a la població, un impuls per orientar la dieta i disminuir la quantitat de processats i aliments menys recomanats.