Figueres

8M a l'Alt Empordà: Les dones infravaloren les seves capacitats i habilitats digitals mentre els homes les sobreestimen

Un 71% de les noies empordaneses asseguren tenir un nivell expert en les xarxes socials davant un 56% dels homes

Les dones s’autoconsideren menys capacitades.

Les dones s’autoconsideren menys capacitades. / Emporda.info

Núria Noguera

Núria Noguera

Aquest any les Nacions Unides han centrat el Dia de la Dona en la bretxa digital de gènere i han titulat la jornada: «Per un món digital inclusiu: innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere». En l’àmbit estatal, hi ha una desigualtat entre dones i homes en aquest camp en totes les seves dimensions: accés, ús d’internet i dels dispositius i les competències o habilitat digitals.

Concretament, l’enquesta La brecha digital en España, conocimiento clave para la promoción de la inclusion digital, feta per la Fundació Ferrer i Guàrdia posa de manifest que hi ha una bretxa digital de gènere tant en l’accés, com en l’ús d’internet i sobre les competències digitals percebudes, aquesta última desigualtat se situa en els aspectes tècnics i de seguretat. «El que hem pogut veure és que, pel que fa a gènere, les grans diferències en els tres àmbits estudiats són molt visibles a partir de 65 anys. En les i els joves s’observen diferències d’autopercepció. Les noies es veuen menys capaces del que realment són i els nois es perceben amb més capacitats», destaca Sandra Gómez, coordinadora de projectes de la fundació. A més, Gómez explica que aprofundint en aquest aspecte, si una dona i un home estan en un supòsit socioeconòmic similar no hi ha diferències a escala competencial. «Això ens fa sospitar que hi ha un tema de confiança, les dones confiem menys en les nostres capacitats, perquè ens hem socialitzat en un entorn patriarcal que a nosaltres ens col·loca en una situació diferent de la dels homes», sosté.

En aquest sentit, a l’estudi Impacte de la Covid-19 en les persones joves de l’Alt Empordà 2021 fet per la mateixa fundació juntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà a 2.997 joves d’entre 12 i 29 anys, on s’analitzava l’impacte de la pandèmia en diversos àmbits, també el digital, posa de manifest que el tant per cent de noies empordaneses que consideren tenir habilitats digitals expertes, és a dir, fan un ús habitual i tenen coneixement de quasi totes les opcions del programari, se situen per sota dels nois en diferents àmbits. Pel que fa a l’ús d’eines, com navegació web, correu electrònic i disseny i edició de vídeo i realitzar accions com la configuració del wifi, les dones s’autoconsideren menys capacitades. Per altra banda, un 71% de les noies enquestades asseguren tenir un nivell expert en les xarxes socials davant un 56% dels homes. En l’ús de missatgeria instantània, un 65% de les noies joves es perceben amb un nivell alt davant el 60% dels nois joves.