Els conductors de patinets elèctrics hauran de tenir un certificat obligatori a partir del gener de 2024

El permís haurà d'estar emès per entitats acreditades, designades per la Prefectura Central de Trànsit

Un control de patinets elèctrics per part de la Policia Local de Salt. AJUNTAMENT DE SALT

Un control de patinets elèctrics per part de la Policia Local de Salt. AJUNTAMENT DE SALT

DDG

Conduir sense el certificat de circulació del patinet elèctric estarà totalment prohibit a finals de gener de 2024. El 2 de gener de 2021 ja havia entrat en vigor una reforma legal del codi de circulació, que regulava per primera vegada els patinets i altres vehicles de mobilitat urbana. Una normativa que suposava, entre d’altres coses, que la velocitat màxima a la que poden circular els patinets és de 25 km/h. I aquest mateix any 2023 va entrar en vigor la normativa que prohibeix que els vehicles de mobilitat personal (VMP) entrin en metrostrensautobusos o tramvies de tot Catalunya.

A partir de gener de 2024, tots els usuaris que tinguin o vulguin adquirir un vehicle de mobilitat personal hauran d'adquirir un certificat de circulació, un document destinat a reduir la sinistralitat d'aquests aparells de mobilitat personal. El procés de certificació de VMP permet que el titular de la marca o al seu representant autoritzat obtinguin un número de certificat que garanteixi que el model de vehicle compleix amb requisits per a poder acollir-se a aquesta categoria de vehicle. Aquesta certificació habilita al titular de la marca o al seu representant a inscriure el número de certificat de VMP en cada vehicle per a aquest model i versió.

Per a poder sol·licitar la certificació de tipus d'un VMP, els fabricants o representants autoritzats hauran d'estar prèviament registrats al registre de marques/fabricants de VMP de la DGT. Les institucions responsables de la seguretat viària, fonamentalment la Direcció General de Trànsit (DGT), han hagut d'equiparar les normatives de circulació dels patinets elèctrics a la resta de vehicles. Això inclou la necessitat de certificacions tècniques per a regular la seva comercialització.

El certificat haurà d’estar emès per entitats acreditades, designades per la Prefectura Central de Trànsit, i serà sol·licitat pels fabricants d'aquests vehicles. Davant l'adquisició d'un VMP, és obligatori obtenir aquest document que avali el seu compliment dels requisits legals establerts. Per als usuaris que adquireixin un patinet sense aquest certificat, existeix l'opció d'obtenir-lo presentant la fitxa tècnica del vehicle prèviament segellada pel fabricant. En cas contrari, es pot requerir al distribuïdor o fabricant proporcionant el número de bastidor corresponent. Tot i que encara no és obligatori, s'aconsella iniciar els tràmits per a obtenir-lo abans de gener de 2024.

En termes legals, les conseqüències varien en funció de les circumstàncies de l’accident. Si la manca del certificat no influeix en el succés i el responsable és un altre implicat, les sancions podrien ser mínimes. No obstant, si el propietari del patinet no certificat és el causant de l'accident, les implicacions podrien ser més severes, incloent-hi la falta de cobertura per part de l'assegurança, la qual cosa deixaria al responsable sufragar els costos derivats de l'incident.