Prensa Ibérica, el grup editorial al qual pertany EMPORDÀ, acaba de publicar el seu primer Estudi de Tendències Informatives d'Espanya, corresponent al primer semestre de 2023. Es tracta d'un exhaustiu informe de més de 200 pàgines sobre els continguts més consumits pels lectors i més comentats a les xarxes socials. Les conclusions de l'estudi s'han obtingut després d'analitzar el comportament de més de 133,6 milions de navegadors únics, que han accedit a gairebé 422.000 continguts dels diaris de Prensa Ibérica i han vist més de 1.135,7 milions de pàgines.

Els continguts relacionats amb la seguretat i els successos, la cultura i el medi ambient apareixen com els més rellevants entre gener i juny de 2023, seguits de l'ocupació, l'habitatge, les eleccions, els impostos, els temes de caràcter empresarial o comercial i els que tenen a veure amb el turisme, les pensions i la guerra d'Ucraïna. Aquestes 12 tendències informatives principals van sumar un total de 52,5 milions de navegadors únics, que van accedir a 242 milions de pàgines d'un total de 105.000 continguts diferents. D'aquestes tendències informatives predominants s'han avaluat més de 32 milions d'esments a les xarxes socials, amb un abast potencial d'entre 2,2 i 55 milions de persones, acumulant totes les visualitzacions.

Encara que l'audiència i la distribució territorial dels 22 diaris d'informació general de Prensa Ibérica és altament representativa del conjunt de la població espanyola i permet identificar les informacions que són més rellevants pels lectors i associar els seus interessos informatius amb els seus perfils sociodemogràfics, l'estudi ha volgut afinar més encara en les tendències informatives predominants afegint a la base de dades de l'estudi els resultats de la ‘escolta’ especialitzada en xarxes socials i en la resta de l'ecosistema digital, que ha permès complementar els grups de gènere, edat i distribució geogràfica dels lectors. El valor de l'Estudi de Tendències Informatives radica en el fet que les seves conclusions han estat extretes d'un immens cabal de dades que representen l'activitat real de les persones i no són una mera extrapolació estadística de les afirmacions d'una mostra de la població en un sondeig o una enquesta.

L'Índex d'Interès Informatiu

El tractament en la plataforma tecnològica de Premsa Ibèrica dels registres d'audiència de les capçaleres del grup i de les converses a les xarxes socials ha permès configurar l'Índex d'Interès informatiu (I3), un nou indicador propi per a valorar tots els continguts que ha permès identificar i classificar les dotze tendències informatives principals de la primera meitat de l'any, a més de les temàtiques que van generar més interès de cadascuna d'elles. L'estudi dissecciona també les tendències per gènere, edat i territori dels lectors.

Així, l'anàlisi dels continguts de major interès informatiu permet concloure que, en el primer semestre de 2023, els homes són clarament majoritaris en l'interès per la guerra d'Ucraïna i les eleccions, mentre que les dones ho són en els temes relacionats amb l'educació. S'aprecia igualment que els joves desconnecten de la política o l'economia i tenen sobretot inquietuds socials, mediambientals, laborals o de preocupació pel futur, i que els temes relacionats amb la qualitat de vida susciten sempre un interès massiu i transversal. Els interessos dels lectors no són uniformes i segueixen pautes diferents en els diferents territoris el país, fins al punt que vuit de les dotze tendències principals encapçalen les preferències informatives en alguna de les comunitats o ciutats autònomes d'Espanya.

El nombre de continguts més gran publicats per les capçaleres de Premsa Ibèrica la primera meitat de l'any està relacionat amb les activitats culturals i festives (32.388), que suposen un 7,7% de tots els publicats en aquest període, mentre que els temes vinculats a la seguretat i els successos acumulen més audència, amb més de 31,6 milions de navegadors únics i 77,2 milions de pàgines vistes.

Per al president de Prensa Ibérica, Javier Moll, l'Estudi de Tendències Informatives suposa “una fita més en la història del grup”, que compleix ara 45 anys, i es troba “en la mateixa línia de compromís amb la realitat, amb la veritat, el coneixement i la transparència” que caracteritzen la seva essència editorial.

Aquest treball, que tindrà periodicitat semestral, posa de manifest també la capacitat de la plataforma de data i tecnologia de Prensa Ibérica no sols per a analitzar i segmentar amb molta precisió l'activitat dels lectors respecte a les informacions d'actualitat, sinó també el seu comportament respecte a altres àmbits d'interès personal.  

Preferències diferents en cada territori

L'ordre de preferències i interessos dels lectors no és uniforme a tota Espanya, sinó que varia en les diferents comunitats, com posa de manifest l'Estudi de Tendències Informatives gràcies a la capil·laritat de la implantació territorial dels diaris de Prensa Ibérica. Els continguts sobre pensions i jubilació són els que més consum van tenir durant el primer semestre a Andalusia, Castella-la Manxa, Madrid, Ceuta i Melilla, mentre que les informacions sobre empreses, comerç i banca ocupen el primer lloc a Astúries, Cantàbria i Castella i Lleó. El turisme és el tema més rellevant a Canàries, Comunitat Valenciana i Extremadura. A Catalunya, La Rioja i Navarra, els temes que van despertar més interès van ser els relacionats amb la guerra d'Ucraïna. L'habitatge va ser el primer tema informatiu a Aragó i Balears; l'ocupació ho va ser a Galícia i la seguretat, al País Basc.

Algunes tendències informatives que apareixen com les més rellevants en unes comunitats, figuren en altres a la cua de les dotze més destacades.