Més d’una quarta part dels càncers en dones gironines són de mama

Especialistes d’hospitals d’arreu de la Regió Sanitària de Girona es reuneixen al Santa Caterina per unificar criteris diagnòstics i terapèutics

D’esquerra a dreta, el Dr Pedro Suárez-Pumariega i la Dra Sara Rodríguez en la jornada. | IAS

D’esquerra a dreta, el Dr Pedro Suárez-Pumariega i la Dra Sara Rodríguez en la jornada. | IAS

Laura Teixidor

A partir dels 25 anys, el càncer de mama és el més freqüent en les dones i manté la seva prevalença fins als 70 anys, moment en què iguala la seva incidència amb la del càncer colorectal. Tot i que el càncer de mama és la primera causa de mort per càncer en les dones, no és el càncer que té la taxa de mortalitat més elevada, ja que presenta una supervivència global superior a la mitjana.

Segons explica el coordinador de la Unitat de mama de l’hospital Santa Caterina, Pedro Suárez-Pumariega, la mortalitat pel càncer de mama, que experimentava un augment fins a mitjans dels anys 90, ha disminuït de manera notable gràcies als progressos en diagnòstics i teràpies, especialment amb la implementació dels programes de cribratge mitjançant la mamografia. Concretament, 459 dones van patir càncer de mama a l’any 2021 a la Regió Sanitària de Girona, xifra que representa el 28,1% de tots els càncers en dones. D’aquestes, 100 van perdre la vida a causa de la malaltia, nombre que equival a un 16,13% de totes les morts per càncer en la dona. Es calcula que al llarg de la vida, 1 de cada 8 dones tindrà un diagnòstic de càncer de mama, i 1 de cada 39 morirà a causa d’aquest. «Aquesta dada destaca la importància de la detecció precoç», manté el doctor Suárez-Pumariega.

Aquesta és una de les conclusions que es van extreure ahir en la tercera trobada de les unitats de mama de la Regió Sanitària de Girona a l’hospital saltenc. En concret es van reunir més de cent professionals de la medicina, infermeria, tècnics sanitaris i també residents, de diferents disciplines per compartir les experiències de les diferents unitats del territori i avançar en la unificació de criteris diagnòstics i terapèutics per evitar discordances entre les unitats i millorar així la qualitat assistencial i els resultats en salut en l’atenció a les dones que tenen un càncer de mama.

La jornada es va centrar en la neoadjuvància, que és el tractament sistèmic (quimioteràpia o hormonoteràpia) que s’administra abans de la cirurgia per valorar com respon el tumor i intentar reduir la seva grandària i afectació a l’àrea axil·lar. «L’objectiu és aconseguir tractaments quirúrgics cada cop més conservadors», va afirmar el doctor Suárez-Pumariega. També hi va haver diverses taules en les quals es va parlar de tractaments adaptats segons el tipus de tumor, la reconstrucció mamària immediata segons la necessitat de radioteràpia i la cirurgia a l’àrea axil·lar, entre altres aspectes.

La Unitat de Mama de l’hospital Santa Caterina està acreditada des de l’any 2021 com a unitat d’excel·lència per la Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària (SESPM). És una unitat multidisciplinar integrada per personal d’infermeria, tècnics en radiologia i especialistes dels serveis d’Anatomia Patològica, Ginecologia, Oncologia mèdica, Radioteràpia, Radiologia, Medicina nuclear, Cirurgia plàstica i Psicooncologia.

La unitat atén la població de referència del Gironès i Selva interior. Els casos de sospita de càncer de mama són derivats a l’hospital Santa Caterina mitjançant el Programa de diagnòstic ràpid del càncer i una vegada diagnosticats són avaluats per un Comitè expert en patologia mamària que es reuneix setmanalment.