Després de la notificació al Sistema d’Alertes de Salut Pública de quatre casos confirmats de botulisme i dos de probables amb un vincle comú de consum en els dies previs de truita de patata envasada adquirida en diferents supermercats, s’estan realitzant les oportunes investigacions de seguretat alimentària.

Els casos s’han produït en diverses comunitats autònomes i s’ha informat els serveis de salut pública a través de la Ponència d’Alertes i Plans de Preparació i Resposta, per reforçar la detecció precoç en cas d’aparició de nous casos amb sospita de botulisme si arribessin a produir-se.

Per part de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, s’ha traslladat tota la informació disponible als punts de contacte de les comunitats autònomes, perquè realitzin les investigacions pertinents en relació amb els productes que van poder ser consumits per algun dels casos.

Almenys en tres dels casos confirmats i en un dels probables l’empresa que elabora les truites és la mateixa. Fins ara no s’ha pogut establir una evidència, ni en els productes ni en els processos, que relacionin causa efecte. Malgrat això, es continuen les investigacions amb la col·laboració de l’empresa de producció.

S’estan realitzant investigacions en relació amb la possibilitat que hi hagi algun producte al mercat que no sigui segur o si hi ha desviacions en els processos de producciódistribucióemmagatzematge o transport que justifiquin l’existència d’aquest risc.

Es té coneixement públic que el supermercat Ahorramas, aplicant el principi de precaució i davant la falta de certeses, ha decidit retirar de la venda els productes als quals han apuntat les enquestes epidemiològiques, en espera que les investigacions avancin.

En qualsevol cas, es pot recordar als consumidors la importància, més important en aquesta època de l’any per la calor, de conservar els productes alimentaris a les temperatures de conservació indicades en l’etiquetatge i seguir les instruccions d’ús indicades pels fabricants, ja que garanteixen la seguretat dels productes per als quals s’estableix una data de caducitat.

El cas de les truites de patata envasades és especialment important, ja que pot tenir-se la falsa sensació que són com les conserves, que tenen estabilitat tèrmica, i mantenir-les sense refrigeració a la temperatura ambient actual pot derivar en problemes de salut després del seu consum.