La demanda per trastorns de conducta alimentària creix un 70% en tres anys a Girona

El model d’atenció als TCA de comarques gironines s’estén a Catalunya

Una de les sessions a una de les noves unitats de l'IAS.

Una de les sessions a una de les noves unitats de l'IAS. / IAS

Laura Teixidor

El Programa ambulatori d’atenció als trastorns de conducta alimentària (TCA) implantat als centres de salut mental de les comarques gironines va registrar en el període 2019-2022 un increment de la demanda del 70%, passant de 460 casos atesos al 776. En l’àmbit de d’hospitalització parcial (hospitals de dia d’adults i infanto-juvenils i unitat especialitzada) el nombre de pacients també va augmentar exponencialment, passant de 24 persones ateses, a l’any 2019, a 86, en tancament de 2022.  Així mateix, el nombre de casos greus amb necessitat d’hospitalització total es va incrementar de 18 a 37 entre el 2019 i l’any passat (suma d’adults i adolescents).

Aquest creixement ha sigut unànime a tot Catalunya. A l’any 2021, es va registrar un increment del 40% dels casos atesos per trastorns de conducta alimentària (TCA) als centres de salut mental i un augment del 30% dels ingressos hospitalaris, especialment en la població jove de 12 a 25 anys. Pel que fa a casos nous, l’increment de la incidència registrada va sobrepassar el 50% en el període 2020-2021.

Segons explica la psicòloga clínica Glòria Tràfach, cap del Programa d’atenció dels Trastorns de Conducta Alimentària de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de la Regió Sanitària de Girona, els efectes del confinament van suposar un augment d’aparició de nous casos (incidència) i un augment de la prevalença, és a dir, d’empitjorament de la clínica alimentària i recaigudes dels casos ja identificats i en tractament. Aquesta situació va comportar la "necessitat d’intensificar el tractament en els nivells assistencials d’hospitalització total i parcial". En aquest escenari, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) va posar en marxa, a l’abril de 2021, una nova unitat especialitzada en l’atenció als Trastorns de Conducta Alimentària (UTCA), de 20 places, amb l’objectiu de donar resposta a l’increment de la demanda de casos moderats-greus, ampliant l’oferta terapèutica de places d’hospitalització parcial (hospitals de dia), habilitant nous espais i reordenant i incrementant professionals per tal d’optimitzar i assegurar la continuïtat de cures dels pacients atesos. La nova unitat està dirigida a persones amb TCA de 12 a 25 anys i es troba ubicada actualment en l’edifici Salt del Parc Hospitalari Martí i Julià.

Model integrat

Davant l’increment de la demanda dels Trastorns de Conducta Alimentària (TCA), el Departament de Salut ha activat aquest any un pla de xoc per millorar la seva atenció i fomentar-ne la prevenció, especialment entre el jovent. Salut formula un model que incidirà en tres àmbits d’intervenció: la detecció i l’atenció precoç, la millora de l’accessibilitat a l’atenció especialitzada i l’abordatge des de l’atenció primària, amb professionals experts en TCA per a cada nivell assistencial. Es tracta d’un model d’atenció integral i esglaonat que a les comarques gironines es va implantar a l’any 2005.

La Xarxa de Salut Mental i Addiccions de la Regió Sanitària de Girona, gestionada per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), atén la població de referència del territori (777.752 habitants, excloent Alt Maresme). Concretament, en l’atenció a aquests trastorns, l’IAS va desplegar fa divuit anys un programa específic de caràcter transversal i comunitari que atén el pacient des de tots els nivells assistencials i de manera multidisciplinar (centre de salut mental, hospital de dia i hospitalització total), per assegurar així l’accessibilitat territorial, continuïtat de les cures, amb professionals experts en TCA a cada nivell assistencial. Aquest model, que ara s’impulsarà a la resta del territori català, va ser guardonat amb el Premi Mirall de l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB) a l’any 2019, en qualitat de l’excel·lència a l’atenció a les persones.

Prevenció a l'atenció primària, clau

Els trastorns de conducta alimentària (TCA) són malalties complexes i de llarga evolució. Identificar els signes primerencs i promoure una bona orientació des de l’atenció primària són factors clau per al diagnòstic precoç, iniciar un tractament especialitzat i assegurar així un millor pronòstic. Amb la finalitat de reforçar i estendre les actuacions de promoció de la salut i de prevenció en els TCA, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), d’acord amb el nou model promogut pel Departament de Salut, ha organitzat un calendari d’accions formatives interprofessionals, impartides pels professionals del programa específic de TCA de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines.

La primera formació va fer-se divendres a l’hospital Santa Caterina, i va estar especialment dirigida als professionals Referents de Benestar Emocional Comunitari en l’Atenció Primària (REBEC), els dietistes-nutricionistes i personal d’infermeria dels CAP. L’objectiu és adquirir els coneixements i estratègies necessaris per efectuar la prevenció adequada a nivell comunitari, conèixer la Xarxa de Salut Mental i Addiccions desplegada al territori, i els circuits assistencials entre l’atenció comunitària i l’especialitzada d’atenció als TCA.