Han passat molts anys des que va aparèixer aquesta malaltia. Es va tardar a saber què l’ocasionava i què s’havia de fer per evitar-la i com s’havia de tractar. Els tractaments varen començar de forma, podríem dir tímida, però han anat avançant sense parar. I amb molt bons resultats. Però això no vol dir que no calgui evitar de contraure-la. Com sempre, el millor tractament és la prevenció. Però de vegades s’abaixa la guàrdia i això provoca que un/a es pugui contagiar i transformant-se en portador del Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH) o emmalaltir de la SIDA (Síndrome d’Immunodeficiència adquirida provocada pel VIH).

Anualment, en aquesta columna, es fa esment, de com es contrau, de com es pot evitar i de quan s’ha de consultar al sistema sanitari, quan es té la sospita d’haver-hi estat en contacte. De vegades, hem seguit el lema anual del dia mundial de la SIDA i hem fet l’exposició seguint el fil programat per aquell any.

Enguany el tractament del tema serà diferent. Parlem de la influència del nou enfocament per evitar la malaltia o d’allò que es pot fer quan hi haurà o ja hi ha hagut un contacte amb aquest virus. Tractarem de la profilaxi postexposició (PrPE) al VIH, que és el seu nom tècnic.

La profilaxi postexposició (PPE) es basa a administrar medicaments antiretrovirals, que són els que es fan servir per al tractament de la infecció pel VIH. Recordem, abans de començar, que per evitar aquest tractament s’ha d’evitar el contacte amb el virus. S’aconsegueix amb l’ús del preservatiu. Fins aquí, res no ha canviat.

«Tot i que els avenços en el tractament i en la prevenció d’aquesta malaltia són constants, no per això s’ha d’oblidar la importància de no contraure-la»

Cal evitar el consum d’alcohol i altres drogues, perquè aquestes disminueixen la sensació de risc i poden fer oblidar la necessitat de protecció davant d’una relació sexual. És a dir, que no es faci servir el preservatiu i això implica el contacte amb el VIH i/o altres gèrmens, que també produeixen malalties de transmissió sexual (MTS). Sense canvis. Cal evitar compartir material injectable. Tampoc ha canviat res, aquí.

La PrEP és un tractament eficaç per a prevenir la infecció. Aquest sí que és un aspecte nou. I en cas de dubte, cal fer-se la prova de detecció del VIH. Aquest apartat tampoc és nou.

El PrPE és un tractament d’urgència que pot evitar la infecció. Està indicat quan hi ha hagut una exposició accidental al VIH per via parenteral o sexual. S’administren antiretrovirals orals durant 28 dies. I s’ha de seguir un control mèdic, de l’estat de la persona i analítiques i altres proves per descartar altres malalties de transmissió sexual (MTS), si calen. En els primers dies, els medicaments poden provocar efectes secundaris. Per valorar la seva indicació, cal anar a l’hospital, des de les 6 hores i fins a les 72 hores després del contacte de risc. El personal sanitari fa la valoració del risc d’infecció. Però decideix conjuntament amb el pacient la seva prescripció i administració. Com és imaginable, aquest tractament no elimina el risc de contraure altres MTS.

Tot i que els avenços en el tractament i en la prevenció d’aquesta malaltia són constants, no per això s’ha d’oblidar la importància de no contraure-la. Se sap com s’adquireix i com s’evita el contagi, i ara també que, en cas d’urgència, hi ha una mesura relativament nova, la PrPE.