Espais blaus

Referèndums

"Es parla molt de referèndum d’autodeterminació, però constantment se’l vincula, amb referèndum per la independència"

Toni Salamanca

Toni Salamanca

Pel que sembla tornem a entrar en el relat del bucle, si més no en un simplisme o maniqueisme on acaben caient, per oposició, les altres forces polítiques i bona part de l’opinió pública. I si enfoquéssim d’una vegada amb una altra perspectiva el dret a decidir, no amb una càrrega «nacionalista», sinó de lliure elecció entre diferents opcions, per una banda, i a la vegada, s’obrís el ventall a decidir sobre molts més aspectes per poder exercir el dret a vot de forma més directa com es fa a Suïssa?

Anem, primer, als referèndums, es parla molt de referèndum d’autodeterminació, però constantment se’l vincula, amb referèndum per la independència. I si obríssim el ventall, per a què realment aquest referèndum contemplés les diferents opcions, que sembla que ara es comencen a reconèixer per poder pactar amb l’Estat, i que a més estimularien la participació i a la vegada l’acceptació del resultat? Per exemple, un referèndum obert a diferents opcions: 1. Vol continuar amb l’actual Estatut d’Autonomia? 2. Vol un nou Estatut d’Autonomia amb més competències i finançament i/o un concert econòmic? 3. Vol un Estat federal, amb estructura política, administrativa i fiscal descentralitzada? 4. Vol una Confederació d’estats o un Estat lliure associat, amb competències amb tot, excepte política exterior i defensa? 5. Vol la independència de Catalunya, com Estat sobirà? Segurament, si es fes aquesta mena de referèndum, s’evitaria la polarització i s’estimularia la participació política de la població, més enllà del vot. Però molt em temo que ni a l’unionisme més espanyolista, ni a l’independentisme més nacionalista, els interessi aquesta mena de referèndum...

En qualsevol cas, hi ha molts més referèndums que es podrien fer i on la Generalitat té competències per fer-los i, si no les té, es podrien pactar perfectament amb el Govern espanyol. Per altra banda, no es tracta de decidir únicament cap en fora, en relació amb Madrid, també cap a dins, en relació amb Catalunya. Anem a veure uns exemples. 1. Vol que les centrals nuclears ubicades a Catalunya es tanquin a les dates previstes i, per tant, sigui irreversible el seu tancament? 2. Vol que a Catalunya totes les comarques siguin corresponsables amb la transició energètica i tinguin una part d’instal·lació d’energies renovables? 3. Vol que Catalunya tingui plenes competències en energia hidràulica i totes les centrals hidroelèctriques, no sols les de les conques internes, i totes les minicentrals (més de 200), passin a mans de l’Energètica pública catalana? 4. Vol que a Catalunya, totes les ciutats de més de 20.000 habitants, tinguin comunitats energètiques locals, refugis climàtics i fòrums ciutadans pel clima? Per exemple.