L’Observatori

Cercle virtuós

"Destacar la importància d’interrelacionar educació, salut i seguretat, que engeguen un cercle virtuós que beneficia l’economia i a tota la societat en general"

Manel Rodríguez

Manel Rodríguez

En el món actual tot està interconnectat, la tecnologia i la globalització ens han portat a un món que, tot i ser molt gran, ara és molt més petit. I això té efectes positius i negatius, si atenem a l’evolució econòmica de la humanitat ara estaríem millor que mai. Les desigualtats econòmiques entre països i també entre les diferents capes socials, ens porten a una lectura més complicada. En aquests darrers anys, les desigualtats socials s’han incrementat, i això ha fet que la famosa classe mitjana s’estigui aprimant ràpidament, així mateix la pobresa augmenta i molt, i els rics cada dia són més rics.

En economia, es parla del cercle virtuós, que és un concepte que implica l’obtenció de resultats òptims i positius. En aquest article, vull destacar la importància d’interrelacionar educació, salut i seguretat, que engeguen un cercle virtuós que beneficia l’economia i a tota la societat en general.

L’educació és la mare dels ous, una societat educada i ben formada és garantia d’un futur millor, i això implica invertir més recursos dels pressupostos a millorar l’ensenyament a les escoles, a crear més oferta d’FP, i a invertir en Universitat, Recerca i Formació contínua. A Figueres i l’Empordà, ens continuen faltant estudis universitaris, més cicles formatius de graus, i més especialitats. Cal acabar d’un cop per totes amb els barracons a les escoles, és una vergonya que en ple segle XXI a Catalunya encara hi hagi estudiants que tinguin per aula un mòdul prefabricat a precari. En els pressupostos de la Generalitat, farien bé de dotar les partides per acabar d’un cop per totes amb aquesta situació. Figueres i Vilafant no es mereixen el tracte rebut fins ara des del Departament d’Educació. Cal ser exigents amb el nivell educatiu, abaixar l’exigència i reduir el nivell només pot portar a una situació pitjor en el futur. Calen més professors, millor distribució de l’alumnat i lluitar contra l’existència de guetos educatius. Si engeguem bé el cercle de l’educació, la següent és la salut, i per això calen bons hàbits alimentaris, exercici físic, i una xarxa assistencial moderna, dotada i amb els recursos necessaris per oferir la millor sanitat possible. D’un pressupost, aquestes dues partides són clarament les prioritàries. I en darrer lloc, si les coses es fan bé en educació i salut, els problemes de seguretat es redueixen dràsticament. I, per tant, l’economia també s’impulsa i funciona molt millor. Educació, Salut, Seguretat i Economia interrelacionats estretament, com més millorem les primeres, també més milloraran les segones. Viure bé, guanyar-se bé la vida i reduir les diferències socials, implica, necessàriament, engegar aquest cercle virtuós, i sempre començant amb l’ordre establert.