Salut

Cobertura Sanitària

"Qualsevol persona, en qualsevol moment i en qualsevol lloc del món, hauria de tenir garantit un sistema sanitari de qualitat i accessible"

Dra. Maria Antònia Bonany

Dra. Maria Antònia Bonany

Aquest és un tema que està de rabiosa actualitat. De pertot arreu ens arriben notícies dolentes, de coses que passen i d’altres que es preveu que passaran. La cobertura sanitària és un aspecte candent aquests dies. Se’n parla i amb preocupació, perquè, com en altres camps i aspectes, també s’ha detectat que està passant per un moment molt delicat.

La història recent assenyala el dia 12 de desembre per commemorar el dia internacional de la cobertura sanitària internacional. I es fa, arran d’una proclama feta per l’ONU (Organització de les Nacions Unides), cada any des del 2017. Va començar a fer-ne una primera resolució l’any 2012 en la qual s’incentivava a tots els països del món a prendre les mesures corresponents per avançar cap a una cobertura sanitària universal. Cosa que equival a dir que qualsevol persona, en qualsevol moment i en qualsevol lloc del món, hauria de tenir garantit un sistema sanitari de qualitat i accessible. Durant aquest dia de commemoració, es vol fer palesa la necessitat de disposar d’aquesta cobertura sanitària universal amb uns sistemes sanitaris sòlids i autosuficients. Això implica disposar de l’accessibilitat als centres de salut i als hospitals, i que en aquests hi hagi un nombre de professionals de salut suficients i qualificats per atendre la població, i que ho facin en unes condicions laborals dignes i que les persones també puguin accedir als medicaments necessaris per guarir-se.

Per tant, aquesta cobertura fa referència a tot allò que es necessita per tenir i mantenir la salut. I un es pregunta, tothom té accés a bons professionals sanitaris i als tractaments (segurs) que faran sentir-se millor a la persona que els necessita en qualsevol moment i en qualsevol lloc del món? Sempre es poden aconseguir els medicaments i altres productes sanitaris necessaris? Qui es farà càrrec d’aquesta despesa? Hi ha polítiques que garanteixin aquests serveis de salut? I això passa sempre i pertot arreu? Els governs tenen prou informació sobre els sistemes de salut i les necessitats del seu país per prendre decisions encertades per planificar-los òptimament?

Per garantir una bona salut a les persones s’han de tenir en compte aspectes molt diversos de la vida diària, el lloc on es viu i com s’hi viu. Per garantir una bona cobertura sanitària es necessiten persones, serveis, estructures, productes, finançament, polítiques sanitàries i d’informació (epidemiològica i d’altres). I tota aquesta xarxa interactuant ha de funcionar sempre de forma sincronitzada i correcta, fins i tot en moments de crisis. Com ho són els desastres naturals i les pandèmies, per exemple.

Un bon sistema de salut no tracta només persones malaltes, sinó que estimula a promoure la salut i també prevenir la malaltia. L’OMS (Organització Mundial de la Salut) treballa a escala mundial perquè tant les persones com les comunitats tinguin uns serveis sanitaris de qualitat sense implicar una despesa econòmica que els ofegui.

La cobertura sanitària atén la salut individual i la col·lectiva. Fa pocs dies, i en aquest mateix espai, es tractava dels drets humans i es deia que la salut i la seva atenció n’era un de molt important. Un cop lligat es veu la importància de tenir una cobertura sanitària universal.