Fa pocs dies ens avançàvem a la setmana sense alcohol. Aquesta setmana, tractarem de l’abordatge del seu consum, dels problemes que provoca i de les solucions de tota la patologia que s’associa al seu consum. Ens centrarem en tres aspectes amb què es relaciona: el càlcul del seu consum, si s’està en una situació de consum de risc i de si cal reduir-ne el consum o deixar-lo del tot.

El consum moderat d’alcohol, en petites quantitats, produeix tant un plaer a la persona com també riscos per a la seva salut. Beure en excés també comporta problemes socials. Per tant, és important saber calcular el consum i valorar-ne el risc. Per fer-ho podem utilitzar dues aplicacions online: la calculadora i l’alcoholòdrom (per a persones entre 14 i 16 anys).

Què és el consum de risc? Hi ha diferents maneres de presentar-se, quan una persona beu massa, o més del compte, quan beure li provoca un augment del risc de patir conseqüències negatives físiques, psicològiques o socials, tant a curt com a llarg termini. Habitualment no provoca problemes immediats ni mèdics, ni psiquiàtrics.

Aquest consum de risc sol estar associat a factors personals o ambientals. I se’l cataloga així quan s’arriba o se sobrepassa un límit establert per l’Organització Mundial de la Salut. Aquest és en homes, més de 28 UBE per setmana o igual o més de 6 UBE per consum. En les dones és quan el consum setmanal és igual o superior a 17 UBE i/o igual o superior a 5U per consum. Cal dir que una beguda estàndard té 10 grams d’alcohol. (1UBE = 10 grams d’alcohol) i correspon a una cervesa, una copa de vi, un cigaló o un gotet. Una copa de conyac, de whisky o un cubata són 2UBE, contenen doncs 20 grams d’alcohol.

També es considera un consum de risc el consum d’alcohol quan a una persona, aquest li agreuja malalties com ara hepatitis, gastritis, diabetis, depressió, ansietat, manca de memòria, conflictes familiars i baix rendiment laboral. També té a veure l’edat, sobretot si es tracta de menors de 16 anys, o en dones embarassades o mares lactants, com també si s’ha de conduir, es prenen certs medicaments incompatibles amb ell o es fan treballs que per si mateixos ja són perillosos. El darrer supòsit és quan aquest és necessari per mantenir relacions socials. La majoria de persones que fan un consum de risc tendeixen a pensar que el que beuen és normal.

Quan s’ha de reduir el consum o deixar de beure del tot l’alcohol? Doncs quan aquest s’associï a un empitjorament de la salut de la persona. Moltes de les persones que beuen més del compte poden reduir-ne el consum per elles soles, però de vegades això no és possible i necessiten ajut. Aquest cal demanar-lo quan hi ha un desig compulsiu per consumir alcohol, quan no es pot controlar l’inici del consum, posar-ne fi o no es pot controlar la quantitat ingerida. També quan es tremola al matí de forma anòmala, quan se n’augmenta la tolerància, quan per culpa seva s’abandonen activitats i responsabilitats o quan es continua bevent tot i que provoca conseqüències nocives. Queda clar que de vegades cal demanar ajut a un professional per aconseguir viure sense alcohol.

L’alcohol és responsabilitat de tothom, i tots ens hem d’implicar per reduir-ne el consum.