Els pobles es construeixen a partir de tradicions que teixeixen vincles entre tots aquells que hi viuen. Això ho saben bé a Cabanes, un poble que no renuncia a les seves festes més populars, com és la festa de Sant Isidre. El bon temps va acompanyar a la tradicional sembra de pinyons, una representació centenària que implica a joves i adults i que recrea una llegenda singular i única.