Així ha quedat la Gola de Llançà després de la llevantada

La Gola de Llançà sol ser un punt estratègic per a calibrar els efectes d'una llevantada. L'aparcament que uneix la...