La DGT envia un missatge als conductors sobre aquest carril: «Utilitza’l bé»

Avís de la DGT.

Avís de la DGT.

L’avançament és una de les maniobres que dona lloc a un major nombre d’accidents. Per això, la Direcció General de Trànsit (DGT) s’encarrega de recordar periòdicament als conductors alguns aspectes que moltes vegades es passen per alt a l’hora de depassar un vehicle.

Tot i que és ben sabut que el carril esquerre és l’adequat per portar a terme avançaments, hi ha altres detalls com la velocitat màxima que també resulta imprescindible conèixer per reduir al màxim el risc d’accidents i evitar sancions.

Mateixa velocitat màxima

La DGT recorda tres coses sobre el carril esquerre: «No és per als que tenen pressa, tenen un cotxe més potent o els agrada córrer», ha començat el missatge emès per l’organisme autònom. A això, han afegit que l’esmentat carril «sí que és per avançar», tot i que la velocitat màxima permesa sigui «la mateixa que als altres carrils».

Així mateix, cal tenir en compte que el marge dels 20 quilòmetres per hora en el moment de realitzar avançaments ja no existeix, per la qual cosa no existeix cap diferència entre les limitacions de velocitat dels dos carrils.