Alerta si no fas això amb els intermitents: la DGT ha començat a posar multes de 200 euros

Ha arribat el moment que corregeixis aquest comportament per la teva seguretat i per la teva butxaca.

La DGT comença ja a multar als conductors que facin això amb els intermitents fins a 200 euros

PI Estudio

Pi Estudio (Vídeo)

Ha arribat el moment que corregeixis aquest comportament per la teva seguretat (i per la teva butxaca). Les normes de circulació establertes per la Direcció General del Trànsit (DGT) indiquen que l'ús dels intermitents és obligatori en qualsevol classe de via: carretera convencional, autopista... i fins i tot a ciutat.

Així ve tipificat al Reglament General de Circulació, on s'estableix que en el cas de no fer ús d'aquests llums pot suposar una multa de 200 euros. A més, també està penalitzat amb una sanció de 80 euros si no se senyalitza correctament o no es fa amb prou antelació.

Segons l'informe 'Observatori sobre el comportament dels conductors 2022', elaborat per Autopistas, "només el 33% dels vehicles lleugers senyalitzen la maniobra d'avançament i el retorn al carril d'origen".

“L'omissió o l'ús inadequat dels indicadors pot provocar situacions de conflicte i accidents, més en una maniobra com l'avançament en què són fonamentals. Sempre cal fer-los servir amb suficient antelació, en funció de la situació i la velocitat del vehicle i del tipus de maniobra. I respectar la regla fonamental de seguretat RSM (Retrovisor-Senyalitzar-Maniobra, en aquest ordre): no serveix de res posar l'intermitent alhora que girem o canviem de carril. L'únic que farem sorprendre, provocar situacions de risc o fins i tot desencadenar un accident”, destaca Juan Ignacio Serena, cap de secció de l'Àrea de Formació de Conductors de la DGT.

Quan l'ús de l'intermitent és imprescindible?

Les maniobres en què els indicadors de direcció són obligatoris per norma i imprescindibles per evitar conflictes són aquestes:

• Canvis de carril.  Igual que els girs, els canvis de sentit i els avançaments, els canvis de carril són maniobres en què s'aplica la regla de seguretat RSM (Retrovisor, Senyal, Maniobra). Abans de fer un desplaçament lateral cal comprovar als retrovisors que és possible moure's amb seguretat. I, immediatament després, activar els intermitents per no sorprendre altres usuaris de la via. Una senyalització que amb moto i ciclomotor, més àgils, però també més i inestables, és especialment necessària.

• Girs i canvis de sentit . Dues maniobres en què sempre ha de sonar el tic-tac i il·luminar-se la fletxa verda al tauler. I cal fer-ho abans de reduir la velocitat: primer indicador, després fre. Fer-ho al revés –fre primer, indicador després– pot sobresaltar el conductor del darrere i impedir-li mantenir la distància. Amb un risc afegit si el gir és a la carretera, on les velocitats són considerablement més altes.

• Avançaments.  També en aquesta maniobra és cabdal activar els indicadors. Quan avancem, la forma més recomanable de senyalitzar, amb antelació, cada desplaçament lateral quan ens moguem d'un carril a un altre perquè els conductors que circulen per darrere i de cara –si és en via de doble sentit– coneguin les nostres intencions.

• Glorietes.  Molts incidents de trànsit en rotondes tenen lloc a causa d'una senyalització incorrecta i a deshora dels conductors. Dins de la glorieta és fonamental –també obligatori– advertir amb l'intermitent, ja siguin els canvis de carril dins de la rotonda com les sortides d'aquesta, per no sorprendre ni els conductors que circula darrere ni els que accedeix a la rotonda. En canvi, quan es continua circulant dins la rotonda, sense intenció de canviar de carril ni de sortir, és incorrecte mantenir activat l'indicador.

• Incorporació a la circulació.  Una altra de les maniobres que requereix activar els intermitents són les incorporacions, ja siguin una a la circulació des d'un estacionament, o l'entrada o sortida a autovia, autopista o carretera convencional des d'una altra via. A més, senyalitzar correctament la incorporació a una via, permet facilitar la maniobra a tots els conductors que ja hi circulen, per exemple, canviat de carril (sempre que sigui possible) o disminuint la velocitat amb antelació per donar espai al vehicle que s'hi incorpora.

• Estacionaments. Quan anem a fer un estacionament, una parada o una detenció, ho advertirem amb antelació activant l'intermitent cap al costat on quedarem detinguts. Així, reduïm el risc d'abast si el vehicle del darrere és massa a prop i contribuïm a la fluïdesa de la circulació, ja que donem oportunitat a qui circula darrere d'avançar i no quedar també detingut.